Už dlouho si lámeme hlavu nad tím, co je pro nás v dobrovolnickém centru nejpotřebnější. Dali jsme hlavy dohromady a zamýšleli se. Jednoznačně potřebujeme zdraví, abychom my i dobrovolníci mohli kvalitně pracovat. Centrum nemůže fungovat bez dobrého zázemí, tedy bez finanční podpory. Velkou nutností je také dobrá spolupráce s organizacemi.

Ovšem za nejdůležitější považujeme naše dobrovolníky, kterým se snažíme nabídnout co nejvíce přínosů, za co nejméně jejich vydaní.  A neméně důležití jsou naši klienti, kterým se dostává potřebné pomoci, přátelství a příjemně stráveného času s dobrovolníky.

Po všech těchto úvahách přicházíme na stejného jmenovatele, kterým je ČAS. Potřebujeme ČAS, abychom získali a proškolili dobrovolníky, potřebujeme ČAS na to, abychom zajistili fungování organizace. Dobrovolníci potřebují ČAS, aby moli být s klienty. A právě pro ně je ČAS to nejcennější, co jim můžeme nabídnout. Jejich ČAS v domovech pro seniory a nemocnicích utíká úplně jinak.

Žijeme v zemi a v době, kde materiálních věcí je nadmíru, ale ČASU na sebe, na blízké, na pomoc druhému ubývá a jsme pořád pod tlakem nestíhání. Nemáme ČAS se zastavit, zamyslet a vůbec se věnovat našemu JÁ.

Pojďte s námi zpomalit a darovat třeba hodinu týdně sobě nebo druhým. Hodina týdně osamělým seniorům, osobám s postižením či dětem pomůže… A co přinese Vám? Zastavení se při běžných denních či pracovních starostech, dobrý pocit z pomoci druhému, novou zkušenost a mnohé další.

                                                                        Adéla, metodik programu Pět P, DC ADRA Znojmo

 

Chcete věnovat svůj ČAS a stát se dobrovolníkem? Kontaktujte  dobrovolnické centrum.