Během měsíce října jsme uspořádali školení dobrovolníků do přijímajících organizací. Přípravu dobrovolníků vnímáme jako důležitou a velmi zodpovědnou část předcházející výkonu samotné dobrovolnické práce. Program odpoledního školení proto také obohatil svými zkušenostmi nemocniční kaplan pan Ing. Pavel Kuchyňka. Za jeho příspěvek děkujeme. Do dalšího roku chystáme další změny, tak aby bylo školení pro dobrovolníky, co nejpřínosnější a časově přijatelné. Po letošním školení se zapojí do dobrovolnictví v Centru sociálních služeb Znojmo, p.o., Nemocnici Znojmo, p.o. a v Domově pro seniory Plaveč, p.o. celkem 13 nových dobrovolníků.

Na podporu zkvalitňování naší práce a výkonu dobrovolnictví jsme uspořádali první supervizi pro kontaktní osoby přijímajících organizací. Jeden podvečer jsme tak měli možnost sdílet palčivá témata, se kterými se při realizaci dobrovolnických programů kontaktní osoby či koordinátoři setkávají.

A aby ani široká veřejnost nebyla o informace ochuzena, tak jsme uspořádali dvě přednášky o dobrovolnictví pod názvem „ANO, JDE TO“.