Srdečně zveme všechny, kdo mají zájem stát se dobrovolníkem, na školení pro nové zájemce o dobrovolnictví. Toto úvodní vzdělávání se bude konat v pondělí 15. února 2016 od 15.30 do 19.00 hodin v Dobrovolnickém centru ADRA, Veselá 20, Znojmo.

Dobrovolnický program je zaměřen na pomoc a podporu klientů žijících v sociálních a zdravotních zařízeních ve Znojmě a okolí. Klienti jsou v pobytové péči ohroženi sociálním vyloučením nebo až ztrátou kontaktů s vnějším okolním světem. Kvalita života klientů se snižuje po sociální ale i psychické stránce. V návaznosti na nedostatek sociálních podnětů se může zhoršovat i zdravotní stav klientů. Zařízení sociálních služeb nahrazuje péči rodiny, personál však nemůže uspokojit všechny lidské potřeby. Uživatelé se tak často stávají osamělými bez smysluplné náplně dne a sociálních kontaktů.

Klient má možnost strávit plnohodnotně čas s dobrovolníky, kteří jim do jejich života přináší motivaci a pocit potřebnosti. Přátelství dobrovolníka a klienty zabezpečuje uspokojení základních potřeb, jako je potřeba lásky, úcty a sounáležitosti.

Náplní schůzek je hraní společenských her, čtení knížek, časopisů,  rukodělné aktivity, společné procházky, ale především povídání, jež opuštěným klientům nejvíce chybí.

Dobrovolnická činnost přináší uspokojení i samotným dobrovolníkům, získávají nové zkušenosti, praxi, pocit potřebnosti a smysluplné využití volného času. Podmínkou vstupu do dobrovolnického programu je absolvování školení, bezúhonnost, zletilost a především dobré osobnostní předpoklady a chuť pomáhat.

 

Proškolení dobrovolníci se mohou zapojit v těchto organizacích:

Emin zámek, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace

Domov důchodců Božice, příspěvková organizace

Zámek Břežany, příspěvková organizace

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace

 

Pro bližší informace kontaktujte dobrovolnické centrum: zdenka.severinova@adra.cz, 607 144 090