Chtěla bych poděkovat všem lidem, kteří se v této době hlásí a nabízí pomoc. Moc si toho vážíme. Naše dobrovolnické centrum nabídlo pomoc seniorům v našem městě s obstaráváním nákupů. Aby tato činnost mohla začít, potřebovali naši dobrovolníci ochranné roušky a rukavice. Děkuji VŠEM, kteří reagovali a šili pro nás. Veliké díky patří i dobrovolníkům, kteří nejenže nakupovali, ale ve volných chvílích ještě šili roušky a potom je i distribuovali seniorům a potřebným. Do pomoci ve spolupráci se Sociálním odborem města Znojma se zapojilo do dnešního data 19 našich dobrovolníků, kteří opakovaně nakupují 29 seniorům. Bylo obstaráno 86 nákupů a rozdáno 605 roušek. Chci jim moc poděkovat za jejich laskavost a trpělivost. Senioři si velice této pomoci váží a odměnou je jejich opakující se díky. Věřím, že příjde čas, kdy se všichni obejmeme a řekneme, že jsme to spolu zvládli.

Dana Aulík Faragová, vedoucí DC Znojmo