Ve dnech 11. až 15. srpna se v Brně uskutečnila letní dobrovolnická akce s názvem ADRA brigáda. Akci každoročně pořádá křesťanská studentská organizace INRI road ve spolupráci s organizací ADRA, letos poprvé za přímé spolupráce s dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo.

Akce se zúčastnilo 20 mladých lidí, kteří odpracovali více než 500 hodin na třech místech – v Hospici sv. Alžběty a také ve dvou domácnostech v Brně. Celková ekonomická hodnota dobrovolnické práce podle metodiky Českého statistického úřadu je téměř  75 000 Kč. Průměrně tak každý z dobrovolníků odpracoval více než 3 700 Kč. Skutečná hodnota dobrovolnické práce je však mnohem vyšší. Dobrovolníci si každoročně odnáší spoustu zážitků, radosti z vykonané práce a také nová přátelství. Pro personál hospice jsou dobrovolníci povzbuzením, že v péči o klienty v nelehké situaci nejsou sami a také vítanou pomocnou rukou. V neposlední řadě jsou to potom klienti hospice, jejichž svět, ve kterém se pohybují, se většinou rovná areálu hospice. Proto každé okno, které se umyje, každé zahradní zákoutí, které se zvelebí, i každý úsměv, který k nim dobrovolníci vyšlou, má nedozírnou hodnotu.

Děkujeme všem zapojeným dobrovolníkům a těšíme se na další ročník.

Kuba Dostál, hlavní organizátor

Více o křesťanské studenské organizaci INRI road zde.