Ve druhém čtvrtletí letošního roku naši dobrovolníci opět nezaháleli a zapojili se při doprovodu klientů na akcích pořádaných spolupracujícími organizacemi, nebo sami výlet uspořádali.

Na konci dubna dobrovolníci připravili  pro skupinku klientů Emina zámku výlet do Znojma. Nejprve společně navštívili kancelář Adry a potom prošli staré město, podívali se po památkách. Dlouhodobí dobrovolníci, manželé Sochorovi, uspořádali pro klienty Zámku Břežany výlet do Hrušovan nad Jevišovkou a seniory z domova U Lesíka jsme doprovodili na tradiční výlet vláčkem po Znojmě.

Jsme rádi, že ADRA může být součástí životů lidí žijících v sociálních a zdravotních organizacích na Znojemsku, a  že se daří prostřednictvím dobrovolníků obohacovat život klientů formou, která přináší dlouhodobé pozitivní působení nejen těm, kteří pomoc potřebují, ale i těm, kteří jsou ochotni ji poskytnout.

Přejeme všem krásné léto

Tým DC ADRA Znojmo