Náš projekt na pomoc seniorům na Znojemsku „Pomáhat nás baví“ úspěšně prošel druhým – závěrečným kolem Grantového programu pro klienty České spořitelny, tedy hlasováním veřejnosti. Projekt získal dostatečný počet hlasů a bude tedy v plné/požadované výši 50 000 Kč podpořen.

Děkujeme především naší dlouhodobé dobrovolnici paní Ireně Bauerové, která jako klientka České spořitelny mohla o finanční podporu zažádat.