Při prvním zamyšlení nad tímto souslovím se zdá být vše velmi jasné. Dobro – něco co je dobré, správné, dělat něco dobrého apod. Druhá část sousloví – volnictví – evidentně od slova volně, volný. Z toho nám vyplývá, že jde asi o konání něčeho dobrého ve volném čase.

Tak si říkáme, jak může v této době vůbec lidi napadnout, že by někdo chtěl konat něco dobrovolně, tedy jen tak bez nároku na odměnu či ve svém volném čase??? Když máme všichni „tolik“ práce, starostí a spoustu možností, jak zábavně trávit svůj volný čas.

Opak je pravdou! Je mnoho skvělých lidí, kteří chtějí pomáhat a pomáhají právě ve svém volném čase, i přestože mají „tolik“ práce a starostí! Věnují kousek sebe, svého volného času a svoji energii druhým. Pomáhají u seniorů, dětí nebo u osob se zdravotním postižením. Věnují hodinu i více týdně.

A proč to ti lidé dělají? Když je dnešní doba o věčné časové tísni, nedostatku peněz a nadbytku stresu. Proč si tito lidé, dobrovolníci Dobrovolnického centra ADRA Znojmo, přiberou do svého života další aktivitu? A ještě zadarmo. Co jim to přináší?

V krátkosti můžeme říci, že i přes uspěchanou dobu v nás lidech zůstala potřeba pomáhat, potřeba být užiteční, touha budovat lidskou soudržnost a solidaritu. Odměnou je dobrý pocit z vykonané práce!

 

Pokud Vás zajímají odpovědi na výše položené otázky, tak Vám Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo nabízí účast na bezplatném školení, po kterém se můžete rozhodnout, zda by dobrovolnictví byla ta správná volba. V případě zájmu kontaktujte vedoucí centra Zdeňku Severinovou, mobil: 607 144 090, mail: zdenka.severinova@adra.cz