K příležitosti Evropského roku dobrovolnictví připravuje Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo ve spolupráci s Městskou knihovnou Znojmo přednášky pro širokou veřejnost.

Dobrovolnické centrum na Znojemsku nepůsobí ani rok a zaznamenává již velké úspěchy na poli dobrovolnické činnosti se seniory.

Jelikož chce ADRA dále propagovat myšlenku dobrovolnictví a rozšiřovat řady dobrovolníků na Znojemsku, přidává se k oslavám roku dobrovolnictví a připravuje na úterý 10. května 2011 osvětovou akci na téma „Dobrovolníci mění svět“. Náplní tohoto dne budou přednášky, které bude možné si poslechnout v konferenčním sále Městské knihovny Znojmo na ul. Zámečnické 9.

Od 9 hodin představí humanitární organizaci ADRA ČR výkonný ředitel  pan Jan Bárta. Od 10,30 pohovoří Zdeňka Severinová a Josef Peterka o činnosti Dobrovolnického centra ADRA Znojmo a ve 13 hodin seznámí hosty s dobrovolnickou činností v České republice pan Michal Čančík, B.Th.

Všichni jste srdečně zváni!