Slunečná červnová neděle byla pro děti a dobrovolníky z programu Pět P a děti z kroužku Kamarád ve znamení lásky ke zvířatům. Po krátké cestě autobusem dorazili do cíle, kterým byl Terčin dvůr v Micmanicích. Tady na ně čekali spolu s majiteli dvě osedlané kobylky – Minka a Bobina.

Po krátkém přivítaní se děti i téměř všichni dospělí svezli na koních. Odměnou pro koně byla mrkev, jablka a suché pečivo, které jim přivezli děti spolu s dobrovolníky. Po nakrmení následovala prohlídka rodinné farmy, kde měly děti možnost vidět nejenom koně, ale i kočky, pejska, kozičku spolu s fretkou a jinými zvířátky. Po prohlídce na všechny čekalo opékání špekáčků, na kterých si všichni pochutnali. Ty dodaly sílu těm, kteří měli chuť hrát fotbal, jezdit na kole nebo koloběžkách. A některým dodaly i odhodlání přece jen se na koni svézt. Tak se kobylky osedlaly ještě jednou. Na rozlučku dostaly děti sladkou odměnu a na cestě domů si na ni pochutnávaly. Den byl pro všechny plný sluníčka, zvířat, pohybu a radosti z času stráveného s kamarády. 

Děkujeme Terce za její ochotu a možnost akci opět uspořádat a už teď se těšíme na další setkání.