Město Znojmo a Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska při příležitosti pořádání 5. ročníku „Dne sociálních služeb“ vyhlašuje fotografickou soutěž na téma: „Život s handicapem“.

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kdo odevzdají fotografii na uvedené téma od 9. 6. 2014 do 31. 7. 2014 (do tohoto data musí být fotografie doručena na uvedené kontakty).

Požadovaný formát fotografie:

  • velikost A5 (15 x 21 cm).

K fotografii přiložte

  • údaje o autorovi: jméno, příjmení, věk, kontaktní údaj (adresa, telefon, e-mail).

Způsob doručení:

  • v zalepené obálce – v levém rohu uvedeno „Fotografická soutěž“

na adresu:

  • osobně 7.00 – 15.00 hod.: Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o., Mgr. Lucie Rocková, Vančurova 17, 669 02 Znojmo
  • osobně 8.00 – 15.00 hod.: MěÚ Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Leona Forejtová, (II. NP – kancelář naproti schodišti), Nám. Armády 8, 669 02 Znojmo
  • poštou na výše uvedené adresy.

Během měsíce srpna proběhne anonymní vyhodnocení všech odevzdaných prací odbornou porotou a výsledky budou vyhlášeny na pódiu během Dne sociálních služeb 3. září 2014.

 

Vítězové obdrží hodnotné ceny.