Aktivity posledních dvou měsíců byly zaměřeny na naše klienty, dobrovolníky i zájemce o dobrovolnictví.

Pro 100letou uživatelku Domova pro seniory Jevišovice připravil  personál oslavu jejího významného životního jubilea. Při oslavě jsme si společně všichni zazpívali za doprovodu našich dobrovolníků. Seniorka se těšila z hojné účasti a mnohých gratulací.

Pro naše dlouhodobě působící dobrovolníky v organizacích jsme uspořádali skupinové i individuální supervize, kde jsme měli možnost sdílet příběhy dobrovolníků a jejich klientů. Mnohdy jsou témata motivující, podporující, optimistická, ale jindy náročná a k hlubšímu zamyšlení nad svým vlastním životem.

V rámci dalšího vzdělávání našich šikovných dobrovolníků jsme za spolupráce profesionálních záchranářů Martina Čecha a Milana Přecha připravili další praktické školení na téma první pomoci. Zájem o toto téma je stále velké, proto již chystáme další přednášku na podzimní měsíce.

A abychom dokázali naplňovat potřeby dalších klientů, připravili jsme školení pro nové zájemce o dobrovolnictví do sociálních a zdravotních zařízení ve Znojmě a do programu Pět P. Obě školení byla zájemci kladně hodnocena a většina z nich je již v procesu seznamování se zařízeními, klienty a zapojování do výkonu dobrovolnické činnosti. Přejeme jim, ať je činnost naplňuje.