Ve spolupráci s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafìk, z.ú., jsme připravili pro děti ze sobotní školky Církve adventistů sedmého dne dopolední program zaměřený na canisterapii a prevenci úrazu psem. Hlavním aktérem byla brabantík Agátka.

Se svoji psovodkou Adélkou (naší milou kolegyní) ukázaly, co vše umí, jakým způsobem pes komunikuje, jak předcházet nebezpečným situacím při kontaktu se psem a jak se případně ochránit. Děti byly nadšené, důkazem toho byla jejich pozornost a aktivní zapojení do programu.