Rok se s rokem sešel a my jsme opět zavítali na Vánoční besídku uživatelů Zámku Břežany. Po skvělém vystoupení uživatelů poděkoval pan ředitel Ing. Vít Janků všem dobrovolníkům, kteří docházeli v roce 2014 na Zámek a vedoucí dobrovolnického centra za dobrovolnickou práci.

Další tradiční akcí se stalo společné vánoční zpívání Dobrovolnického centra a Církve adventistů sedmého dne Znojmo. Letos jsme zpříjemnili adventní čas uživatelům Emina zámku, Domova důchodců Božice, Domova pro seniory U Lesíka, Domova pro seniory Jevišovice a Domova pro seniory Plaveč.

Uživatelům jsme rozdali perníčky a přáníčka do nového roku, popřáli hlavně hodně zdraví, pohody a Božího požehnání v roce 2015.

Děkujeme všem našim dobrovolníkům a Církvi adventistů sedmého dne za spolupráci!