Vzhledem k úspěchům dobrovolnických programů na Znojemsku a potřebě obdobných programů v Brně, jsme se rozhodli naše aktivity rozšířit i tam. Pod hlavičkou znojemské Adry proto od září začínáme s přípravou dobrovolnických programů také v Brně.

V září a říjnu budou probíhat nábory dobrovolníků, zároveň navazujeme spolupráci se sociálními zařízeními v Brně, kde budou dobrovolníci působit.  V listopadu pak proběhne první školení do zařízení a v prosinci vyšleme první dobrovolníky. Novinky můžete sledovat na těchto webových stránkách.

Tím hlavním jsou lidé, kterým pomáháme, na to je třeba nezapomínat. S dobrovolnictvím je však spojen zajímavý paradox -když se zaměřuji na člověka, kterému pomáhám, dostávám vždy víc, než dávám. Jako dobrovolníci budete moci na vlastní kůži objevit, jakou hodnotu a jaký význam mohou mít tak běžné věci, jako je povídání si s lidmi, předčítání, chození na procházky, hraní společenských her, doprovázení na výlety nebo jiné společné akce. Zažijete, jaké to je dělat zdánlivě nenápadnou práci, která má pro člověka (např. v domově pro seniory) nevyčíslitelnou hodnotu. Získáte také to, co si za peníze nekoupíte – upřímnou radost, vděčnost a dobrý pocit ze smysluplné práce.

Chcete-li se stát našimi dobrovolníky v Brně, nebo máte-li zájem o více informací, kontaktujte hlavního koordinátora dobrovolníků pro Brno Jakuba Dostála zde.

Těšíme se na spolupráci! Společně můžeme pracovat na tom, aby byl tento svět lepším místem k životu.