Dne 7. září jsme se účastnili Dne sociálních služeb ve Znojmě. Počasí nám opět vyšlo nádherně a k našemu stánku dorazila spousta návštěvníků. Všichni byli výborně naladění a celý den panovala skvělá atmosféra. Předali jsme informace o tom, jak se stát dobrovolníkem každému, kdo náš stánek za tímto účelem navštívil a nejmenší účastníci měli možnost zapojit se ve výtvarném kroužku. Zde si děti mohly vyrobit šnečky z papíru a bavlnek a nebo záložku pomocí moderní výtvarné techniky enkausika. Během dne se na podiu představily organizace, které poskytují sociální služby ve Znojmě a blízkém okolí. Mezi zmíněnými organizacemi byla také ta naše. Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo krátce představila vedoucí dobrovolnického centra Zdenka Severinová a ukázku canisterapie předvedli naše dvě dobrovolnice společně s pejskem Richim a klienty z Domova Božice, p.o., nakonec svoji zkušenost s programem Pět P popsala dobrovolnice Aďa.

Děkujeme všem dobrovolníkům za účast a pomoc!

Pokud chcete také Vy zažít ten úžasný pocit, jaké to je být našim dobrovolníkem, máte možnost se zapojit, právě hledáme nové zájemce do Nemocnice Znojmo, p.o.,  Centra sociálních služeb Znojmo, p.o. a do programu Pět P k ohroženým dětem.