2647 hodin odpracovali dobrovolníci za rok 2011 v zařízeních sociální péče, konkrétně jde o domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domy s pečovatelskou službou, odlehčovací služby, centrum denních služeb a to jak ve Znojmě tak v okolí.

Všem ochotným dobrovolníkům patří velké díky za jejich snahu a úsilí, které vkládají do osob, jež jsou opuštěné nebo strádají po psychosociální stránce.

Pokud chcete podpořit činnost těchto ochotných lidí, kteří dělají dobrovolnickou práci bez nároků na odměnu, můžete darovat prostřednictvím veřejné sbírky finanční podporu. Sbírka se uskuteční 18. dubna 2012. Do sbírky budou dobrovolně zapojení studenti středních škol a dobrovolníci Dobrovolnického centra  ADRA Znojmo.

Výtěžek sbírky půjde na zmiňované dobrovolnické programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ale také na nově vznikající program zaměřený na děti a na dobrovolníky v Nemocnici Znojmo.

Sbírkou chceme také připomenout 20té narozeniny humanitární organizace ADRA v České republice.