Právě teď hledáme kamarády pro klienty SENIORu, Naděje, Charity Otrokovice a klubu pro děti ŠLIKRu na Trávníkách. Zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou zaregistrovat nebo jen získat více informací ve středu 29. září mezi 13 a 17 hodinou v Městské kavárně v Otrokovicích (prostory Otrokovické Besedy).

Náplň dobrovolnické činnosti je různorodá, záleží na tom, jaké cílové skupině se dobrovolník chce věnovat. Stačí věnovat hodinu nebo dvě týdně. Dobrovolníci mohou pomáhat seniorům v SENIORu Otrokovice, zdravotně postiženým lidem v NADĚJI Otrokovice nebo doučovat děti v rámci Terénní služby rodinám s dětmi Charity Otrokovice nebo ve ŠLIKRu.

Dobrovolnictví není přínosem jen pro klienty, ale také pro dobrovolníky samotné. Získají nové zkušenosti a přátele a především příjemně a užitečně stráví svůj volný čas.

Dobrovolnické programy v Otrokovicích

SENIOR Otrokovice

– úkolem dobrovolníků je zpříjemňovat volný čas seniorům – dobrovolníci si s klienty povídají, hrají hry, zpívají, doprovází je na procházky atd. Záleží na zájmu klienta. Jeden dobrovolník navštěvuje jednou za týden jednoho až dva klienty. Dobrovolníci mohou pomáhat v SENIORu – budově B i C.
–  více zde: www.senior-otrokovice.cz

NADĚJE Otrokovice

1. stacionář
– klienty jsou zde lidé s různým stupněm mentálního nebo fyzického postižení. Dobrovolník může pomoci např. při skupinových aktivitách nebo se věnovat konkrétnímu klientovi a povídat si s ním, doprovodit ho na nákupy nebo na procházku.

2. chráněné bydlení
– dobrovolníci pomáhají jako společníci a podpora klientům chráněného bydlení – účastní se společných aktivit, doprovází klienty
– více zde: www.nadeje.cz/otrokovice

Terénní služba rodinám s dětmi – Charita Otrokovice

– jednou týdně doučování dětí ze základní školy předměty jako je např. matematika, fyzika, angličtina, chemie, přírodopis atd.
– více zde: http://www.otrokovice.charita.cz/sluzby-charity-otrokovice/terenni-sluzba-rodinam-s-detmi-tsr/

ŠLIKR Otrokovice

– dobrovolníci zde pomáhají zejména s doučováním dětí nebo při aktivitách, které se v klubu odehrávají
– více zde: http://www.unko.cz/index.php/slikr/co-je-slikr