Stáří je životní etapou, která čeká na každého z nás. Dobrovolnické centrum ADRA, které na území města Vyškova vysílá dlouhodobě dobrovolníky k seniorům do sociálních služeb, přichází nyní s novinkou. ADRA připravuje dobrovolnický program Dobrovolní společníci v domácnostech seniorů. V projektu usiluje podpořit ty seniory, kteří zatím ještě zvládnou samostatný život doma, ale pro nedostatek kontaktů, někdy i kvůli obavám z cizího prostředí nebo v současné době i z nebezpečí nákazy, již neopouštějí své domovy. Pečlivě vybraní a proškolení dobrovolníci budou moci doprovodit seniory k lékaři, do obchodu, podpořit jejich kulturní zájmy návštěvou knihovny, divadla, výstavy či kavárny nebo jen tak procházkou v parku. Mimo to budou moci seniorům také zpříjemnit jejich čas návštěvou doma.

Dobrovolnická služba je zdarma a přesto je „k nezaplacení“. Dobrovolníci ADRA dělají všechno pro to, aby osamělým seniorům zpestřili život, přinesli trochu radosti a hlavně lidskou blízkost. Pocit, že se o vás někdo zajímá a že někomu stojíte za námahu, je totiž nenahraditelný. Osamělých seniorů i vzhledem k současným opatřením v souvislosti s pandemií stále přibývá a ADRA se svou činností snaží, aby jich ubývalo. Aby se ze seniorů ponořených do samoty a smutku stali zase veselí lidé, kteří budou mít chuť a radost ze života.

Dobrovolníci budou na všechny situace důkladně připraveni na vstupním školení. Školení předchází osobní pohovor, doložení čistého výpisu z rejstříku trestů a doporučení od praktického lékaře. Pro výkon dobrovolnické služby hledá ADRA především osoby středního věku, které mají zkušenosti s péčí o seniory, mají smysl pro dobročinnost a mohou se věnovat dobrovolnickým návštěvám dlouhodobě. Na druhou stranu je třeba říci, že se neočekává od dobrovolníka nadměrné časové zatížení. Přínosem pro seniory bývá i jedna návštěva týdně v rozsahu 1- 2 hodin.

Zájemci z řad seniorů, kteří by dobrovolného společníka uvítali, ale i uchazeči o dobrovolnictví mohou kontaktovat koordinátorku Dobrovolnického centra ADRA ve Vyškově Mgr. Moniku Lauterbachovou na telefonním čísle 777 623 899 nebo zasílat své dotazy na mail monika.lauterbachova@adra.cz.

– Monika Lauterbachová