ADRA Česká republika letos slaví 30 let od založení. Ačkoli hlavní část oslav již proběhla počátkem května v Praze, další akce a aktivity se uskuteční v průběhu celého roku. Jednou z nich je putovní výstava o tom, jak a v jakých oblastech ADRA pomáhá, od humanitární pomoci přes vzdělávání až po dobrovolnictví. V červnu ji měli možnost zhlédnout lidé v Příbrami, kde místní dobrovolnické centrum uspořádalo k výstavě také pestrý doprovodný program. O jaké aktivity šlo, jaký měla výstava ohlas a jaké jsou další plány do budoucna, o tom všem jsme si povídali s vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Příbram, Annou Simakovou.

Aničko, v Příbrami jste v souvislosti s výročím ADRA uspořádali hned několik akcí pro děti i dospělé. O jaké akce šlo?

Doprovodný program k výstavě jsme otevřeli hned v pátek 3. června akcí Dětský den a vernisáží výstavy. Pro děti jsme měli připravenou řadu her – namátkou jmenujme chození na chůdách, skákání v pytli, tvořivé dílny či sluchové pexeso. Akci navštívil klaun, děti měly možnost si užít trampolínu, malování na obličej, skákací hrad Městské policie atd. Celkově se zúčastnilo kolem 400 lidí, většinou dětí. Druhá akce proběhla v neděli 19. června v rámci městem pořádané akce NOVÁK FEST. Zde se opakoval náš program z dětského dne – pouze v menším rozsahu.

Největší a organizačně nejnáročnější pak byla akce 23. června, kdy na Náměstí T. G. Masaryka v blízkosti putovní výstavy vyrostlo pódium, na němž se odehrával hlavní program s hosty z řad vedení ADRA ČR,  zástupců města Příbram, sponzorů i spolupracujících organizací. Dobrovolníci i široká veřejnost si mohla nejprve vychutnat vystoupení smyčcového dua SLEPička, po něm následovalo pásmo písní v podání dětského sboru Jiráskáček pod vedením Lukáše Marka. Večer následoval benefiční koncert, jehož se zhostila pop-rocková kapela SCHUNKY. Ti svým elánem i kvalitní muzikou na náměstí přitáhli množství dalších návštěvníků, kteří si mimo zážitku z koncertu odnesli i množství informací o našich humanitárních programech.

Zmiňovala jsi infostánek ADRA, ten byl na místě po celou dobu výstavy?

Se stánkem jsme se výstavy účastnili každý týden, celkem šestkrát. Pokaždé byla připravena nějaká aktivita pro děti, ve stánku byly k dispozici propagační předměty, pokladnička na dobrovolné dary a hlavně naše skvělé dobrovolnice, které mluvily o našich programech. Díky této výstavě máme 8 nových dlouhodobých dobrovolníků a 15 krátkodobých dobrovolníků.

Pomáhání těm, kteří potřebují pomoct, je to, co nás dělá pravými lidmi. Děkuju Adře a všem jejím obětavým dobrovolníkům, za vše, co už pro náš svět stihli udělat a za to, že jsem se mohl stát její součástí.❤️❤️ Přeju Adře mnoho dalších úspěšných let?
– Daniel Horák, dobrovolník ADRA

Jaký měla výstava ohlas?

Výstava nám moc pomohla dostat se do povědomí lidi v Příbrami, denně ji navštívilo odhadem 10-20 lidí, doprovodné akce pak stovky lidí. A myslím, že na ně budou dlouho vzpomínat hlavně děti, které si vždy i odnesly nějaký dáreček. Také jsme díky výstavě získali nové dobrovolnice a dobrovolníky. Jedna z nich šla kolem naší výstavy na náměstí a důkladně si přečetla všechny panely. Protože ji to nadchlo, tak si doma ještě našla naše webové stránky a prozkoumala všechny programy, co v Příbrami děláme. Hned ten večer odeslala e-mail ohledně dobrovolnické činnosti a dnes už je naší dobrovolnicí. Na pohovoru už jsem jí o nás ani nic nemusela říkat, protože všechny programy znala. Jedna studentka zase viděla dopoledne naši výstavu, odpoledne mi přinesla všechny potřebné dokumenty, prošla školením a hned ten večer už doučovala dítě, které si potřebovalo opravit známku na vysvědčení.

Co plánujete teď, po výstavě?

Čekají nás nová dobrodružství, už v příštím týdnu jedeme s dětmi do Krkonoš a připravujeme další poprázdninovou akci pro děti a jejich rodiče.

Aničko, děkujeme za rozhovor a přejeme krásné léto a spoustu elánu a nadšení do dalších aktivit vašeho dobrovolnického centra.

Chcete také vidět putovní výstavu ADRA?

Další zastávkou na cestě naší výstavy republikou je Česká Lípa. K vidění bude na Náměstí TGM mezi 23. 7. a 21. 8. 2022.