Víme, jak vypadá válka. Víme, jak drtivě dopadá na životy běžných obyvatel, žen, dětí, starých lidí. Již dříve jsme poskytovali humanitární pomoc v bývalé Jugoslávii, Čečensku či Sýrii. I nyní jsme připraveni pomáhat lidem žijícím na Ukrajině a vypisujeme proto veřejnou sbírku SOS ADRA – Pomoc Ukrajině. Vyjádřeme společně naši solidaritu a podporu ukrajinským obyvatelům formou finanční pomoci.

„Jsme v kontaktu s naší partnerskou organizací ADRA Ukrajina a monitorujeme potřeby místních obyvatel. Finanční dary budou použity na pomoc lidem zasaženým konfliktem, a to konkrétně na distribuci poukazů, za které si obyvatelé postižených oblastí budou moci koupit základní potraviny, hygienické potřeby aj. Myslíme na lidi, kteří nyní prožívají těžké chvilky ve strachu a napětí,“ říká ředitel organizace ADRA, Radomír Špinka.

Na veřejnou sbírku je možné přispívat prostřednictvím portálu Darujme.cz – darujme.cz/SOSADRA nebo přímo na číslo účtu číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 500, pro platby ze zahraničíIBAN CZ16 0300 0000 0000 6688 8866.

Pomozte s námi lidem na Ukrajině

Přispějte na sbírku SOS ADRA – Pomoc Ukrajině a podpořte obyvatele konfliktem zasažených oblastí.

Organizace ADRA byla také oslovena ke spolupráci Nadačním fondem pomoci, který rovněž vybírá peníze pro pomoc lidem na Ukrajině. Vybrané finanční prostředky budeme společně s ADRA Ukrajina distribuovat mezi potřebné.

Česká ADRA na Ukrajině pomáhá již od roku 2014. Soustředili jsme se například na pomoc lidem, kteří přišli o domov, sociálně znevýhodněným dětem či podporu místních neziskových organizací. Zatím poslední projekt byl zaměřen na zlepšení podmínek lékařské péče a ochrany regionech nejhůře zasažených pandemií COVID-19. Přehled všech našich předchozích projektů na Ukrajině najdete zde.

Tisková zpráva ke stažení

Kontakt pro média

Andrej Avensis

Projektový a finanční manažer – Oddělení zahraničních projektů
+420 702 218 119
andrej.arvensis@adra.cz