5. prosinec je pro nás v organizaci ADRA významným dnem. Každý rok mu věnujeme zvláštní pozornost ani ne tak z důvodu, že městem chodí Mikuláš s čertem a andělem, ale v první řadě proto, že se slaví Mezinárodní den dobrovolníků.

Při této příležitosti bychom chtěli již tradičně poděkovat všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří bez nároku na finanční odměnu konají dobro navzdory všem úskalím. A že jich za poslední dobu nebylo málo. Tornádo na jižní Moravě, kriticky přetížená zařízení zdravotnických a sociálních služeb vlivem pandemie onemocnění covid-19, ale i samota seniorů izolovaných v této těžké době. To vše jsou situace, kdy naši dobrovolníci a dobrovolnice pomáhali a stále pomáhají.

Na začátku epidemie jejich pomoc nejčastěji spočívala v nákupu potravinzajištění roušek. S postupujícími dopady izolace na psychiku lidí jsme se zaměřili na kontakt s potřebnými – prostřednictvím psaní dopisů, telefonování osamělým seniorům, online doučování dětí či koncerty pod okny domovů pro seniory. V době nejhorší krize naši dobrovolníci pomáhali také zaměstnancům v sociálních a zdravotnických zařízeních, kde se personál často dostával a bohužel opět dostává na hranici fyzického i duševního vypětí. Dobrovolníci proto pomáhali personálu dle potřeb –⁠ trávili čas s klienty, zapojovali je do aktivizačních činností, ale vypomáhali například i v kuchyních či prádelnách.

I nyní jsme připraveni pomoci. Kampaň Pečeme s vámi! v Ostravě a okolí upozorňuje na to, že zdravotníci naši podporu opět potřebují, a hlavně si ji zaslouží:

Sloganem naší kampaně PEČEME S VÁMI! chceme vyslat zdravotníkům do nemocnic vzkaz, že v těchto dnech na ně myslíme a stojíme za nimi. To, že někdo z nás upeče něco dobrého a dodá jim alespoň tímto způsobem chybějící energii, je to nejmenší, co teď můžeme pro naše zdravotníky udělat.  –  Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava.

Jsme mimořádně vděční a pyšní, že se v rámci našich 15 dobrovolnických center rozhodlo pravidelnému dobrovolnictví letos věnovat více než 3 000 lidí po celé České republice, nicméně tento rok náš dík směřuje ještě k další skupině dobrovolníků a dobrovolnic. Jsou jimi ti, kteří se v tomto roce rozhodli pomoci sice nárazově, ale zato ve chvílích nejvyšší potřeby. Takové nastávají zejména po mimořádných událostech, kdy je rychlá a efektivní pomoc zcela klíčová. O tom jsme se v roce 2021 přesvědčili zejména po ničivém tornádu na jižní Moravě.

Záhy poté, co se 24. června ve večerních hodinách prohnalo Hodonínskem a Břeclavskem tornádo, které připravilo tisíce lidí o majetek, střechu nad hlavou a některé i o jejich blízké, rozezněl se v organizaci ADRA telefon a utichat začal až několik měsíců po neštěstí. Kromě finančních darů, které dohromady k dnešnímu dni přesáhly sumu 70 milionů korun, lidé nabízeli pomoc dobrovolnickou.

Dobrovolníci a dobrovolnice z celé země začali bez vyzvání nabízet pomoc v zasažených oblastech na jižní Moravě, kam se jich posléze řada vydala odklízet trosky, zakrývat střechy, ale i tišit rány na duši.

Navzdory závažnosti celé této mimořádné události je nutno podotknout, že tak obrovská vlna solidarity a lidskosti, které jsme byli a stále jsme svědky, je opravdu nevídaná. V kritické chvíli dobrovolníci nabízeli manuální pomoc, řemeslníci své dovednosti a služby, firmy zdarma dodávaly materiál na opravy domů, i když ho byl v celé zemi nedostatek. Byli bychom mimořádně vděční, kdyby tato krásná vlna solidarity inspirovala k dalšímu a nejlépe dlouhodobému zapojení v dobrovolnických aktivitách. Nejen přírodní katastrofy, ale i spousta dalších zdánlivě malých neštěstí komplikuje životy lidí každý den. V takových situacích je naším esem v rukávu silná komunita lidí se srdcem na správném místě, kteří jsou připraveni pomoci. Dobrovolníci a dobrovolnice, kteří druhým pomáhají překonávat překážky a jsou s nimi v těžkých životních situacích, kdy nikdo nemá být sám.

Právě proto, že nám krizové situace v tomto roce ukázaly, kolik lidí v České republice je ochotných pomáhat, vybízíme možné zájemce – zvažte, prosím, možnost věnovat se dobrovolnictví pravidelně. S nelepšící se epidemiologickou situací jsme opět připraveni vypomáhat, kde bude potřeba, a každá, byť jen malá podpora bude znamenat mnoho.

Nabízíme celou škálu oblastí, ve kterých se můžete zapojit dle vašich časových možností. I pouhá hodina týdně může zlepšit život nejen druhým, ale také vám.

Být dobrovolníkem je krásná činnost. Nejen, že bude dávat něco málo času, něco málo zkušeností, emocí, ale bude strašně moc dostávat.  –  dobrovolnice

Naši dobrovolníci jsou andělé všedních dní, kteří nezištně dělají společnost osamělým seniorům, hrají si s dětmi v dětských domovech nebo jsou oporou nemocným a lidem s postižením nejen v předvečer svátku sv. Mikuláše, ale po celý rok.

Milí dobrovolníci, moc rád bych vám všem poděkoval za službu a práci, kterou v naší zemi děláte. Díky covidu a různým omezením letošní rok nebyl vůbec jednoduchý. Přesto jste byli ochotní hledat způsoby, jak lidem pomoci a být s nimi v kontaktu, aby nezůstali sami.    –  Radomír Špinka, ředitel ADRA, o.p.s.

Děkujeme!