Od samého začátku se do pomoci lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině zapojují v regionech i naše dobrovolnická centra ADRA. Čím více lidí přichází, tím více je jejich pomoc potřeba. Čím vším se v těchto dnech zabývají a jak konkrétně jejich pomoc probíhá?

Materiální i dobrovolnická pomoc

S největším náporem nově příchozích lidí se vyrovnávají naše centra ve velkých městech a ta, která působí poblíž hranic. Většina z nich spolupracuje s Krajskými asistenčními centry pomoci Ukrajině (KACPU) a s dalšími neziskovými organizacemi. Pomáhají zajistit materiální pomoc, nabírají a koordinují dobrovolníky a dobrovolnice, zajišťují překladatele a tlumočníky, pomáhají s registracemi na KACPU, poskytují psychosociální pomoc či pomáhají se zajištěním ubytování.

„Nepřestává nás udivovat a těšit, jak obrovskou vlnu solidarity válka na Ukrajině vyvolala. Hlásí se nám lidé z celé země, kteří jsou ochotni pomáhat dobrovolnicky, finančně i materiálně. V tuto chvíli je naším hlavním úkolem pomoci s prvním náporem lidí, kteří v naší zemi hledají bezpečí a útočiště. Pomoc naše a především pomoc našich dobrovolnic a dobrovolníků však bude potřeba dlouhodobě. Nově příchozí lidé budou potřebovat pomoci se zabydlením se v nové zemi, vyřizováním formalit, s jazykovou bariérou, s hledáním práce, děti budou potřebovat doučování… Kromě těchto spíše praktických věcí bude také velice důležitá psychická podpora, tito lidé mají za sebou často děsivou zkušenost, otcové zůstali na místě a bojují, rodiny o nich nemají zprávy… Jsme připraveni být zde pro ně, naslouchat jim a podpořit, jak jen to bude v našich silách,“ říká vedoucí dobrovolnických center ADRA, Petr Adamus.

Chcete se zapojit do dobrovolnictví?

V tuto chvíli hledáme především dlouhodobé dobrovolníky a dobrovolnice, kteří mohou věnovat hodinu či dvě týdně po dobu až několika měsíců. Zájemci a zájemkyně o krátkodobou pomoc se mohou registrovat do databáze www.pomahejukrajine.cz, kde dobrovolníky hledají i další organizace.

I senioři a seniorky nyní potřebují naši podporu

Ačkoli v posledních dnech jsou naše síly napřeny především na pomoc lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině, nezapomínáme ani na ty, kterým pomáháme dlouhodobě. Naši dobrovolníci a dobrovolnice nadále dochází domovů pro seniory, do jejich domácností i dalších organizací. Je to nyní obzvlášť důležité, protože právě pro ně seniory a osamělé lidi může být současná situace velmi stresující. Mnozí z nich sami pamatují válku či invazi v roce 1968 a mohou nyní pociťovat strach. Naši dobrovolníci jsou tu pro ně, aby jejich obavy vyslechli, podpořili je a uklidnili.

Jak pomáhají dobrovolnická centra

DC Brno, Vyškov
 • materiální pomoc
 • koordinační výpomoc
 • pomoc ze sociálního šatníku ve Vyškově
DC Břeclav
 • výpomoc s koordinací chodu asistenčního centra
 • materiální pomoc
 • přímá pomoc konkrétním rodinám (oblečení, hygienické potřeby)
DC České Budějovice
 • koordinování činnosti s KACPU
 • zprostředkování 8 tlumočníků, nabídka dobrovolníků a pracovníků psychosociální pomoci
 • ubytování, dovoz materiální pomoci
 • doprovod uprchlíků z nádraží
 • dobrovolníci do nábytkové banky
DC Česká Lípa
 • tlumočení a registrace na KACPU
 • zajišťování ubytování
 • pomoc s hledáním zaměstnání, volnočasové aktivity pro děti
 • právní pomoc, duchovní služba
DC Havířov
 • vyhlášení lokální sbírky pro pomoc s vybavováním bytů
 • materiální pomoc pro konkrétní osoby a děti na ubytovně – hračky, drogerie, domácí potřeby
 • evidence dobrovolníků/dobrovolnic
DC Chomutov
 • materiální pomoc jednotlivcům prostřednictvím Sociálního šatníku a Nábytkové banky
 • koordinace dobrovolnictví ve spolupráci s městem Chomutov
DC Liberec
 • pomoc s krátkodobým ubytováváním
 • ve spolupráci s knihovnou – programy na podporu matek s dětmi z Ukrajiny (v přípravě)
 • benefiční koncert
DC Ostrava
 • nábor a koordinace dobrovolníky na denní i noční provoz KACP
 • zajišťění letáků i jejich překladu do ukrajinštiny
 • psychosociální pomoc našich zaměstnanců
 • zajištění dalších dobrovolníků na psychosociální pomoc a tlumočení
 • materiální pomoc prostřednictvím charitativních obchodů ADRA
 • třídění věcí v humanitárním skladu zřízeném Magistrátem města Ostravy
DC Praha
 • materiální pomoc prostřednictvím charitativního obchodu ADRA
 • pomoc se zajištěním ubytování
DC Příbram
 • koordinace dobrovolnic a dobrovolníků
 • pomoc rodinám s dětmi
DC Valašské Meziříčí
 • příprava na zapojení dobrovolnic a dobrovolníků
 • materiální pomoc
DC Zlín
 • zajištění dobrovolnic a dobrovolníků na aktivity s dětmi v KACPU
 • organizační pomoc v KACPU
DC Znojmo
 • pomoc s přípravou uprchlického tábora pro 100 matek s dětmi – montování postelí, zřizování kuchyně, dokumentace uprchlíků
 • materiální pomoc
 • tlumočení
 • kontakty na ubytování

kontakt

Petr Adamus

vedoucí dobrovolnictví ADRA
+420 739 838 186
petr.adamus@adra.cz