ADRA Česká republika pomáhá lidem zasaženým ničivými povodněmi ve Slovinsku. Ve spolupráci s místní kanceláří ADRA se zaměřujeme na obce severně od Lublaně ve formě úklidu a distribuce vysoušečů. Vzhledem k rozsahu katastrofy, která je největší v historii země, a nedostatku zkušeností s povodněmi, je koordinace na místě velmi náročná. Do pomoci se můžete zapojit i vy prostřednictvím veřejné sbírky SOS ADRA: POVODNĚ SLOVINSKO.

ADRA Česká republika se do přímé pomoci zapojuje:

  • zasláním materiální pomoci – domácí i průmyslové vysoušeče, tlakové čističe, vodní čerpadla, generátor;
  • edukací týmu ADRA Slovinsko v oblasti managmentu pomoci při mimořádných událostech, včetně rozsáhlých povodní;
  • sdílením zkušeností s managmentem dobrovolníků;
  • okamžitým finančním darem ve výši 100 000 Kč.

Pomozte lidem zasaženým povodněmi

Slovinsko zasáhla největší přírodní katastrofa v dějinách, s jejímiž důsledky se budou lidé vyrovnávat dlouhé měsíce. Pomozte jim s námi.

Sdílení zkušeností s kolegy ve Slovinsku vnímáme jako velmi důležité právě z toho důvodu, že přírodní katastrofa podobného rozsahu zasáhla tuto zemi historicky poprvé. Proces pomoci a obnovy u takových událostí je dlouhodobý, organizačně náročný a existuje celá řada rizik, se kterými se pomáhající a zasažení musí vypořádat. Můžeme se také podělit o zkušenosti s koordinací pomoci s jinými nevládními organizacemi, rozdělováním pomoci a finančních prostředků nabyté např. při tornádu na jižní Moravě.
– Josef Koláček, koordinátor humanitární pomoci ADRA ČR

Do pomoci se zapojují také další evropské kanceláře organizace ADRA, např. ADRA Slovensko zapůjčuje mobilní kancelář, ADRA Chorvatsko a Srbsko posílá vysoušeče a další země podpoří slovinské obyvatelstvo finančním darem. Vzhledem k rozsahu povodní bude nutná dlouhodobá pomoc v řádu mnoha měsíců.