„Kdo rychle dává, dvakrát dává,“ říká se. My v Adře bychom toto rčení ale trochu upravili. „Kdo pravidelně dává, třikrát dává.“ Právě pravidelné dárcovství je totiž tou nejlepší cestou, jak podpořit pomoc lidem v nouzi. Proč? To se dočtete v dnešním článku.

Korunka ke korunce...

Také jste jako malí střádali mince do prasátka? Jednou korunu, co jste našli na zemi, podruhé desetikorunu od babičky, potřetí dvacku od rodičů za posekání zahrady… To, co byl na začátku jen malý obnos, za který byste nekoupili ani zmrzlinu, se postupně rozrostlo ve větší sumu, za kterou už jste si mohli pořídit třeba vysněné Lego či Barbie. A přesně na tomto principu funguje náš program pravidelného dárcovství Mince denně. Pokud každý den odložíte třeba pětikorunu bokem, pravděpodobně si toho v peněžence ani nevšimnete. Měsíčně to už ale dělá 150 Kč. A za 150 Kč jsme schopni zajistit vodu pro 1 člověka na celý měsíc. Za rok pak takto nastřádáte 1800 Kč. Za to už se dá pořídit třeba koza, která zajistí obživu celé rodině, a ještě zbude na roční pojištění a proškolení našeho dobrovolníka, který pomáhá osamělým lidem. I drobná mince denně zkrátka může hodně pomoci.

60 Kč

Ochranné pomůcky pro dobrovolníka při mimořádných událostech.

300 Kč

Roční pojištění a proškolení dlouhodobého dobrovolníka či dobrovolnice.

600 Kč

Školní tabule do třídy poničené válkou.

1500 Kč

Koza pro zajištění každodenní obživy pro chudou rodinu.

Jedna mince, trojí pomoc

Jak to tedy funguje? Dary z programu Mince denně rozdělujeme do tří oblastí: pomoc v zahraničí, pomoc v České republice a chod a rozvoj organizace. Naši pomoc již určitě znáte, tak jen připomeneme, že poskytujeme okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a zlepšujeme životní podmínky lidí žijících v chudobě. Naše dobrovolnická centra po celé republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením a další). A věnujeme se také globálnímu vzdělávání.

Jen v loňském roce jsme pomáhali ve 12 zemích světa, poskytli jsme 34 milionů korun na humanitární pomoc v Česku a 231 milionů na pomoc v zahraničí. Zapojili jsme 4 632 dobrovolnic a dobrovolníků, kteří potěšili 6 591 seniorů, dětí či lidí se zdravotním postižením. Celkem jsme pomohli 376 000 lidí.

My lidé bychom si měli uvědomit, že jsme tu jeden pro druhého. Rozhodl jsem se, že humanitárním organizacím budu přispívat pravidelně, aby s tím mohly počítat.
– Jan, dárce programu Mince denně

Tři „P“ Mince denně

Pomáháme lidem v nouzi, jak je v našich silách, a díky vaší pravidelné podpoře je tato síla čím dál tím větší. Vážíme si každého dárce a každé dárkyně, i když přispěje jednorázově. Díky pravidelné podpoře se ale můžeme posouvat dál a zajistit tyto „3P“:

Připravenost

Díky vaší minci denně vytváříme tzv. pohotovostní fond a můžeme díky němu okamžitě zasahovat při katastrofách či mimořádných událostech. Nemusíme čekat, než se sejde dostatek prostředků na sbírce, ale můžeme využít připravené prostředky a začít okamžitě pomáhat. Tuto možnost jsme letos využili například po zemětřesení v Maroku či při povodních ve Slovinsku.

Plánování

Mince denně umožňuje lépe plánovat dlouhodobé aktivity. Poskytuje nám nezávislost a možnost nakládat s dary volněji, než třeba s prostředky z dotačních programů či veřejných sbírek, kde jsme vázáni dotačními podmínkami či účelem sbírky. To nám dává prostor reagovat na měnící se potřeby lidí v nouzi, ale i možnost pomáhat tam, kam se podpory z jiných zdrojů nedostává.

Profesionalizace

Zasahovat při mimořádných událostech, koordinovat tisíce dobrovolnic a dobrovolníků, získávat prostředky od dárců a transparentně a efektivně s nimi nakládat, to vše je obrovská zodpovědnost a závazek, který vyžaduje tým profesionálů. Díky vaší minci denně se můžeme zdokonalovat a pomáhat lidem efektivně a profesionálně. V těchto týdnech tak například probíhá dlouhodobé školení kompletní krizové intevence, jinými slovy, náš tým se zdokonaluje v tom, jak mluvit a poskytovat psychologickou podporu a pomoc lidem zasaženým tragickou událostí.

Každá pomoc se počítá

Lidí, kteří potřebují nějakým způsobem pomoci, jsou na světě miliony. Ať už jde o děti, které nemají přístup ke vzdělání, rodiny, které zasáhly povodně či jiná přírodní katastrofa, seniory, kteří zůstali sami… Někdy si proto může člověk připadat bezmocný a mít pocit, že malá pomoc stejně nic nezmění. Ale jak řekl jeden z našich dárců:

Každý dobrý skutek dělá svět o něco lepším. Čím více lidí a dobrých skutků, tím hezčí svět.
– Lubomír, dárce ADRA

Děkujeme, že to nevzdáváte a děláte s námi svět lepším

Pomáhejte mincí denně i vy

Díky pravidelným darům můžeme okamžitě reagovat při nečekaných katastrofách, zefektivňovat poskytování pomoci i přesněji plánovat dlouhodobé aktivity. Darujte minci denně a pomáhejte s námi lidem v nouzi.