Pět českých nevládních organizací vyzývá u příležitosti Světového humanitárního summitu OSN politiky k rozhodnosti.

Vzhledem k eskalujícím humanitárním krizím, které svým rozsahem představují pro světové společenství největší humanitární výzvu od druhé světové války, vítá pět českých nevládních organizací, k nimž patří ADRA, CARE ČR, Člověk v tísni, Diakonie ČCECharita ČR, že se Česká republika zapojí do jednání na Světovém humanitárním summitu OSN. Summit se bude konat vůbec poprvé, a to 23. až 24. května 2016 v Istanbulu a české organizace při jeho příležitosti vyzývají politické představitele, aby se k současným problémům humanitární pomoci postavili čelem.


 

Prevence a zodpovědná reakce! 

V současné době zažívá Evropa největší příliv uprchlíků od druhé světové války a svět zároveň čelí klimatickým změnám, které ohrožují životy milionů lidí. V Istanbulu budou mít světoví představitelé historickou příležitost tyto trendy zvrátit a zásadním způsobem tak přispět k záchraně lidských životů. Komplexita problémů současného světa ovšem vyžaduje nejen jasné odhodlání na krize reagovat, ale především se zodpovědně stavět k jejich příčinám, snažit se předcházet jejich vzniku a zmírňovat jejich dopady.

„Mezinárodní společenství nemůže jen reagovat na katastrofy. Musíme se snažit řešit příčiny krizí skrze prevenci jejich vzniku, podporou migračních opatření a posilováním odolnosti komunit,“ říká Jan Mrkvička, ředitel Humanitární a rozvojové sekce společnosti Člověk v tísni. „Doufáme, že politici na summitu dojdou ke shodě, že řešením není jen zpětné reagování na humanitární krize a přelévání prostředků z jedné krize do druhé, ale dlouhodobý a strategický přístup,“ dodává.

Změna je možná

Summit nabízí šanci k transformování struktury a kontroly současného humanitárního systému. „Mezinárodní charitní síť, Caritas Internationalis, bude na summitu zdůrazňovat nutnost přibrat při řešení humanitárních krizí do hry lokální partnery. Velcí donoři by měli navýšit prostředky investované do aktivit, které vznikají odspodu přímo v místě problému. Potřebujeme dlouhodobá partnerství s místními komunitami a tréninky, které je připraví na nenadálé události a jejich dopady,“ vysvětluje Lukáš Laube, vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity ČR.

V souvislosti s uprchlickou krizí a s uzavřením balkánské migrační trasy je třeba společně zabránit
 zbytečné ztrátě dalších lidských životů
, a to tlakem na ukončení ozbrojených konfliktů, prosazováním ochrany vnitřních i vnějších uprchlíků a dodržování mezinárodního práva, pomocí obětem konfliktů, politického útlaku a extrémní chudoby v místech, odkud pocházejí, bojem proti převaděčským mafiím, ale i záchranou těch, kteří se na nebezpečnou cestu vydají.

Za klíčové z hlediska České republiky přitom české organizace považují podporu navýšení finančních prostředků na českou zahraniční rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, jejich lepší provazování a větší aktivitu České republiky při hledání společných řešení stávajících krizí

„Od Istanbulu očekáváme posílený politický závazek a praktická opatření na ochranu žen a dívek před násilím. Posilování ženských práv musí mít větší politickou podporu než doposud. CARE si u příležitosti summitu klade za cíl ztrojnásobit do roku 2020 své finanční prostředky na podporu žen,“ říká ředitel české pobočky CARE Jan Kejzlar.

Ačkoli je současná migrační krize v Evropě nejsledovanějším tématem, nesmíme zapomínat na krize mimo Evropu, které nemají takovou pozornost, jakou by si svojí závažností zasloužily. „V Africe, Asii i Evropě jsme svědky ozbrojených konfliktů, mezietnických střetů a přírodních katastrof v důsledku klimatických změn. Také tyto problémy je nutné aktivně řešit,“ říká Jan Dus z Diakonie ČCE, místopředseda správní rady Českého fóra pro rozvojovou spolupráci.


 

 

Děkujeme vám všem, že nám pomáháte poskytovat tu nejúčinnější pomoc těm, kteří to opravdu potřebují!

Tým ADRA