V květnu 2024 slaví naše vůbec první Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek svoje kulatiny. Právě zde jsme se před 20 lety vydali na dlouhou cestu, na které se k nám postupně přidaly tisíce a tisíce lidí se společným cílem – pomáhat druhým. Naši dobrovolníci a dobrovolnice už dvacet let přináší (nejen) osamělým lidem do života blízkost, radost a lidskost. Konají tak ve svém volném čase, z lásky k bližním a předávají dále to, co nesou i ve svém jméně – dobro. Oslava našeho výročí je především připomínkou jejich nezištné pomocipoděkováním za nasazení všech lidí, pro které je ADRA nejen prací, ale posláním.

od party srdcařů k profesionální organizaci

Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek bylo založeno v roce 2004. Vyrostlo z nadšení a předchozí neformální obětavé služby jednotlivců – členů a členek místních sborů i řady přátel. Stalo se nedílnou součástí nejen ulice Radniční ve Frýdku-Místku, ale především součástí občanské společnosti a životů konkrétních lidí, pro které každá návštěva dobrovolníka znamená více než si umíme představit. Frýdecko-místecké „décéčko“, jak dobrovolnickým centrům v naší adří hantýrce přezdíváme, se stalo průkopníkem v dlouhodobém dobrovolnictví, v organizovaném zapojení při mimořádných událostech i otevřením prvního charitativního ADRA obchodu se sociálním šatníkem.

V současné době Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek pokračuje v tom, v čem před 20 lety začalo: propojuje lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují. Poskytuje odborné i lidské zázemí pro dobrovolníky a dobrovolnice, kteří dochází za potřebnými z řad seniorů, lidí se zdravotním postižením, dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí či dětí s poruchou autistického spektra.   Spolupracuje s 30 organizacemi na Frýdecko-Místecku, Třinecku, Novojičínsku a v Kroměříži. Dobrovolníci a dobrovolnice si mohou v rámci 48 dobrovolnických programů vybrat, koho budou navštěvovat. V roce 2023 se „pod křídly“ centra do dobrovolnictví zapojilo 480 dobrovolníků, kteří strávili s druhými lidmi 19 811 hodin.

Dobrovolnické centrum dále provozuje ve Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Třinci, Jablunkově a Kroměříži několik charitativních ADRA obchodů, do kterých může kdokoliv přinést ještě použitelné věci a zároveň si něco užitečného levně nakoupit – podpoří tím rozvoj dobrovolnictví. Součástí ADRA obchodů jsou také sociální šatníky ADRA pro osoby nacházející se v hmotné nouzi a osoby bez domova.

Velmi oblíbené jsou Mobilní kavárny v domovech pro seniory, kdy si zaměstnanci z místních firem v roli dobrovolníků u horkého nápoje se seniory popovídají a zpříjemní jim jejich chvíle osamělosti. Díky Studentskému dobrovolnickému klubu ADRA ve Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí a Kroměříži dochází k mezigeneračnímu propojování a setkávání mladých lidí se seniory či osobami zdravotně postiženými.

Z Frýdku-Místku do dalších 71 měst

V průběhu 20 let inspirovalo Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek vznik dalších 14 dobrovolnických center ADRA v Čechách a na Moravě. V uplynulém roce působilo přes 3 115 dobrovolnic a dobrovolníků ADRA v celkem 71 městech.  Osamělým lidem a dalším potřebným věnovali 91 649 hodin svého času. Pro představu to dohromady dělá 3 818 dní, tedy více než 10 let. Dobrovolnictví ale není o číslech, je na prvním místě o lidech.

V dobrovolnictví jde o setkání teď a tady, nejdůležitější je naslouchání. Když jsem u lůžka pacienta na LDN coby dobrovolník, nepočítám minuty. Chtěla bych, aby se pacienti z toho setkání mohli těšit dál. Opravdu každé setkání má smysl – má to hloubku, šířku, délku…
– paní Niki, dobrovolnice DC ADRA Havířov

Svět kolem nás se mění a s ním i podoby dobrovolnictví. Naše dobrovolnická centra se snaží na nově vznikající potřeby reagovat a neustále se rozvíjí, zdokonalují a rostou. Působíme v domovech pro seniory, v dětských domovech i v sociálních domovech pro lidi s mentálním postižením. Naši dobrovolníci dochází nejen do domácností seniorů, ale nabízí ulehčení i pěstounským rodinám, rodinám s vícerčaty či s dětmi s poruchou autistického spektra. Doučují děti ze sociálně znevýhodněných rodin a v rámci nových pilotních programů také podporují zdravý životní styl dětí. Nabízí pomocnou ruku dětem a mladistvým hospitalizovaným z důvodu sebepoškozování, poruch příjmu potravy či intoxikace. Organizují volnočasové aktivity i vzdělávací kurzy pro děti a dospělé, kteří uprchli z důvodu války z Ukrajiny. Přináší podporu a útěchu dlouhodobě nemocným a lidem v hospicech. A zapojují se i při mimořádných událostech – v době covidu, při uprchlické krizi či při katastrofách, jako jsou povodně či tornádo. Zapomenout nemůžeme ani na naše firemní dobrovolníky a všechny, kdo pracují v charitativních obchodech ADRA, nově pak budeme vysílat i humanitární dobrovolníky a dobrovolnice i do zahraničí.

Záběr našich 15 dobrovolnických center je už nyní nesmírně široký a pestrý a řady dobrovolnic a dobrovolníků se každým rokem rozrůstají. Vítáme mezi sebou každého, kdo má chuť a touhu pomáhat druhým. Pro každého najdeme způsob, jakým bude nejvíce prospěšný a který bude i jemu či jí nejvíce vyhovovat. A vymýšlíme stále nové a nové způsoby, jak pomáhat co nejvíce lidem, aby nikdo, kdo nechce, nemusel být sám. A nejen do Frýdku-Místku, ale i do všech dalších našich dobrovolnických center přejeme hodně sil a zdaru na cestě pomoci, která nikdy nekončí.