Začala válka. Vpádem ruských vojsk na Ukrajinu eskalovala sedm let trvající napjatá situace v otevřený válečný konflikt. Pro místní obyvatelstvo to znamená další zhoršení již tak špatných podmínek, ve kterých musí žít. S jakými problémy se dlouhodobě potýkají? Jak na místě pomáhá organizace ADRA a jakou další pomoc chystá? A jak můžete pomoci vy? Aktuální informace čerpáme z podkladů od kolegů a kolegyň z ADRA Ukrajina, kteří působí přímo na místě.

Co je nyní potřeba

Lidé v oblastech zasažených konfliktem budou nyní potřebovat humanitární pomoc, tedy zajištění základních životních potřeb – vody, potravin, hygienické a zdravotnické péče. První odhady hovoří o tom, že v roce 2022 budou tuto pomoc potřebovat téměř 3 miliony lidí.

Odnesou to hlavně ženy, děti a starší lidé

Nejvíce ohroženi jsou dlouhodobě ti, kteří žijí na území nekontrolovaném ukrajinskou vládou (NGCA) blízko tzv. linie doteku. Zdejší obyvatelé byli již dříve zasaženi omezením pohybu přes linii doteku v souvislosti s  COVID-19 a byli tak odkázáni na humanitární pomoc. A potřeba pomoci zde bude narůstat. Mimořádně zranitelní jsou pak zejména starší lidé a domácnosti složené pouze z žen a dětí, kteří žijí v izolovaných vesnicích. Mnoho z nich je sociálně slabších a ať už z ekonomických nebo jiných důvodů mají omezenou mobilitu.

Nemáme prostředky na to, abychom se dostali na bezpečnější místo. Nikdo na nás nečeká ani nás nepodporuje. Zůstaneme tady. Je to sice velmi nebezpečné, ale nemůžeme nic jiného dělat.

Téměř 2,5 milionu lidí se již nyní potýká s problémy v oblastech WASH (voda, sanitace, hygiena). Nevyhovující podmínky panují ve zdravotnických a sociálních zařízeních, školách, sirotčincích a v nespočtu domácností. Vodovodní zařízení, stejně tak jako jejich obsluha, se dostávají do velkého nebezpečí. V některých městech bylo kvůli ostřelování zcela přerušeno zásobování vodou, na místě jsou tak potřeba cisterny.

Ani v oblastech dosud kontrolovaných ukrajinskou vládou není situace nijak růžová. 33 % domácností potřebuje zajistit přístup k pitné vodě. Pokud vůbec nějakou vodu mají, pak často není bezpečná a zdraví prospěšná. Statisíce lidí také potřebují zajistit přístup k sanitaci. Obyvatelé žijí v nehygienických podmínkách.  Ceny hygienických produktů stouply o 20 % a chudí obyvatelé si je často nemohou dovolit.

Pokud vím, přečerpávací stanice byla ostřelována, takže vodu doma nemáme. Voda v Marince a Krasnohorivce byla nekvalitní, ale teď nemáme nic. Čas od času dostáváme od obce vodu, ale není pitná. Před pitím a vařením ji musíte převařit a zkusit přefiltrovat.”

Jak ovlivní životy lidí válka

Ozbrojený konflikt samozřejmě ještě zhorší současnou humanitární krizi. Až 2 miliony lidí na východě Ukrajiny, kteří žijí podél kontaktní linie dlouhé 427 km, bude ohroženo vysídlením a násilím. Velkou část z nich tvoří starší lidé. „Válka ještě více prohloubí problémy s poškozenou infrastrukturou, omezí pohyb lidí, zablokuje přístup ke komunitám v nouzi, zhorší přístup k lékařské péči, veřejné dopravě, bankovním službám…,“ vypočítává možné důsledky Andrej Arvensis, projektový a finanční manažer Oddělení zahraničních projektů ADRA. „Již nyní je problém s přístupem k základním potravinám, hygienickým potřebám. Také je potřeba brát v úvahu, že jsme uprostřed zimního období a kvůli zhoršeným dodávkám plynu a elektřiny nemají lidé často čím topit.“

Jak na místě pomáhá ADRA Ukrajina a ADRA Česká republika

Česká ADRA na Ukrajině pomáhá již od roku 1998. Soustředili jsme se například na pomoc lidem, kteří přišli o domov, pomoc sociálně znevýhodněným dětem či na podporu místních neziskových organizací, které dále samy pomáhají potřebným. Zatím poslední projekt byl zaměřen na zlepšení podmínek lékařské péče, budování kapacit místních nemocnic a ochrany v regionech nejhůře zasažených pandemií COVID-19. Zde najdete přehled všech našich předchozích projektů na Ukrajině.

Kancelář ADRA Ukrajina působí přímo na místě, od ní také čerpáme informace „z první ruky“. Její projekty v posledních letech směřovaly ke zmírnění výše popsaných problémů. ADRA Ukrajina zajišťovala přístup k pitné vodě, distribuovala topivo či hygienické potřeby atd. Prozatím jsou předchozí projekty vzhledem k nebezpečné situaci pozastaveny. ADRA Ukrajina poskytuje v tuto chvíli lidem psychosociální pomoc online, situaci monitoruje a připravuje se na humanitární pomoc, která bude v následujících dnech, týdnech a měsících potřeba ve zvýšené míře.

Pomozte s námi lidem na Ukrajině

Přispějte na sbírku SOS ADRA – Pomoc Ukrajině a podpořte obyvatele konfliktem zasažených oblastí.

V důsledku války se ve snaze uniknout do bezpečí dá do pohybu velké množství lidí. Na zajištění jejich základních potřeb bude v první fázi určen i výtěžek naší sbírky SOS ADRA – Pomoc Ukrajině – konkrétně na podporu při evakuaci a zajištění základních potřeb vysídlených a evakuovaných obyvatel.

Jako humanitární organizace jsme připraveni pomáhat všem lidem v nouzi bez rozdílu. Bude-li potřeba, jsme připraveni podpořit uprchlíky i v rámci České republiky, nicméně zkušenosti z jiných válečných oblastí ukazují, že lidé se primárně snaží zůstat co nejblíže svému původnímu bydlišti. Do vzdálenějších oblastí směřují až ve chvíli, kdy je konflikt dlouhodobý či jim nezbývá jiná možnost,“ doplňuje ředitel české pobočky ADRA, Radek Špinka.

Solidarita českých dárců a dárkyň je obrovská. Během prvního dne po otevření sbírky SOS ADRA – Pomoc Ukrajině se vybralo 1, 7 milionu korun! A dalších 900 000 Kč lidé přispěli prostřednictvím partnerské sbírky Nadačního fondu pomoci, jejíž výtěžek pomáháme distribuovat. Díky tomu jsme mohli první finanční prostředky odeslat hned tentýž den, kdy válka vypukla. Děkujeme vám!
– ADRA ČR