Minulý pátek se uskutečnilo setkání organizací, které na Českolipském okrese pracují s dobrovolníky, a zástupců Regionálního dobrovolnického centra. Schůzka probíhala na Dobropointu, v českolipské ADŘE.

Diskuzi  moderovala Lucie Nováková z liberecké ADRY a pozvání přijaly nejen českolipské organizace jako je Líp a spoluAlzheimer Home nebo Farní charita, ale také přespolní zástupci organizací jako je Domov Sluneční dvůrOstara nebo Spolek Hvozd. Velmi milým a váženým hostem byl také místostarosta České Lípy Jakub Mencl.

Na programu byly dva tematické okruhy, ale hodně času se věnovalo také seznámení se s prací jednotlivých organizací a sdílení vzájemných strastí a radostí. Prvním velkým tématem byl stav dobrovolnictví na Českolipsku, kdy se probíraly kladné i záporné stránky. Dalším velkým tématem bylo financování a podoba mediální kampaně na podporu dobrovolnictví.

Výstupy z Kulatého stolu budou zpracovány a výsledky snad uvidíme v praxi už na podzim.

Děkujeme moderátorce diskuze a všem zúčastněným. Byl to mile a snad i efektivně strávený čas, který by mohl přinést zajímavé výsledky.