Ve čtvrtek 12. května jsme v pražském Společenském centru Bethany oficiálně oslavili třicetileté výročí české pobočky organizace ADRA. V kruhu současných i bývalých zaměstnanců a zaměstnankyň, našich podporovatelů a lidí, kteří jsou s organizací ADRA nerozlučně spjati, jsme si připomněli významné milníky třicetileté cesty, která měla a má stále stejný cíl: pomáhat lidem v nouzi, kdekoli je potřeba. Všem, kdo se zúčastnili, děkujeme za krásná přání a úžasnou atmosféru a těm, kdo se osobně zúčastnit nemohli, přinášíme ohlédnutí za slavnostním odpolednem a večerem prostřednictvím této aktuality, fotek a záznamu z akce.

„Organizaci ADRA a lidem, kteří v této organizaci pracovali a pracují je blízké nebýt lhostejný. A za to jim patří mé velké poděkování. Díky soustavné a důvěryhodné práci všech mých předchůdců, zaměstnanců i dobrovolníků dnes patříme mezi respektované humanitární organizace v naší zemi. Tuto pozici chceme s pomocí všech našich podporovatelů a dárců i nadále rozvíjet. Chceme tu být spolu pro druhé, s vámi pro druhé i mnoho dalších let.“ Těmito slovy zahájil slavnostní akci současný ředitel ADRA, Radomír Špinka.

Jako první z hostů vystoupil předseda Česko-Slovenské unie CASDpředseda správní rady ADRA Mikuláš Pavlík. „ADRA v naší zemi se pomalu, ale jistě blíží do tzv. Kristových let. A já jsem se dočetl, že ve společnosti se tento pojem vztahuje na muže a ženy, kteří již překonali třicítku, ale kteří jsou stále mladí, zúročují svoje vzdělání a mají praktické zkušenosti. A přesně takto vidím naši Adru.“

Adře přišli postupně poblahopřát představitelé a představitelky institucí, se kterými dlouhodobě spolupracujeme – vedoucí programů a mimořádných událostí ADRA Evropa Tomáš Petráček, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, generální ředitel záchranného hasičského sboru Vladimír Vlček, zástupkyně Ministerstva vnitra Nataša Diatková Petr Gandalovič, ředitel Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV. Ve svých projevech vyzdvihli bezproblémovou spolupráci a důvěryhodnost organizace,  schopnost rychle a koordinovaně zasahovat při mimořádných událostech, ocenili službu našich dobrovolníků a dobrovolnic i naši činnost v souvislosti s válkou na Ukrajině. Nechyběly však ani krásné osobní vzpomínky na první setkání a spolupráci s Adrou.

Po premiéře krátkého dokumentu „ADRA: 30 let“ o naší historii, který můžete shlédnout výše, přizvala moderátorka Daniela Brůhová na pódium bývalé ředitele organizace ADRA Rudolfa Reitze, Jana Bártu a Michala Čančíka, současného ředitele Radka Špinku a dále předsedu a předsedkyni správní rady Nadace ADRA, kteří stáli u počátků naší organizace a významně ji utvářeli – Vítězslava Vursta a Miroslavu Žaludovou, i současného předsedu Nadace ADRA, Marka Škrlu. Také oni přidali ke gratulacím a podělili se o to, co pro ně osobně ADRA znamená a co jim přinesla do života.

ADRA Česká republika je zářící hvězdou v mezinárodní síti organizací ADRA. Mnozí lidé z celého světa by udělali dobře, kdyby za vámi přišli a učili se z vaší činnosti, jak věci dělat.
-Michael Kruger, ředitel ADRA International

Posledním, ale o to vzácnějším gratulantem, byl ředitel celosvětové sítě ADRA International, Michael Kruger. Ten připomněl úplné počátky vzniku sítě organizací ADRA, které spadají až do konce 40. let do období po 2. světové válce. Americká Církev adventistů sedmého dne vybrala finanční prostředky ve výši 1 milion dolarů, které chtěla věnovat na obnovu válkou zničené Evropy. Řešila však logistický problém, jak a prostřednictvím koho dostat peníze k potřebným. A právě zde vznikla myšlenka na vznikl humanitární a rozvojové organizace, kterou dnes známe pod názvem ADRA. Ve svém projevu dále představil současné výzvy, kterým jako celosvětová organizace čelíme a v neposlední řadě ocenil profesionalitu a práci naší české pobočky.

A co by to bylo za narozeniny bez dortu! Ten pro nás upekla a Adře na pódiu předala vítězka soutěže MasterChef Česko a naše patronka Veronika Beskydiárová (Besky).

Následovala neformální část s nezbytným pohoštěním, milými rozhovory, vzpomínáním a setkáními těch, kteří se někdy i celé roky neviděli. Hosté se také mohli podívat na sestřih videí s uměleckými počiny, které ve prospěch Adry v průběhu let vytvořili hudební skupiny, spisovatelé, malíři a další umělci. Pustit si je můžete zde. A pak již vedoucí oddělení PR a fundraisingu Karolina Emanuelová uvedla na pódium hlavní uměleckou hvězdu večera, houslistu a dlouhodobého podporovatele Adry, Pavla Šporcla, který zakončil celou slavnostní událost překrásným koncertem.

to ale ještě není vše...

Ačkoli oslava je již za námi, našich třicet let pomoci si budeme připomínat v průběhu celého roku. Tuto sobotu nás čeká slavnostní bohoslužba, která bude taktéž vysílána i online. Všichni, které zajímá naše práce, humanitární a rozvojová pomoc či mají rádi krásné fotografie, si mohou přijít prohlédnout putovní výstavu. Až do 30. května je umístěna v Praze na Brumlovce a následně bude po celý rok k vidění v 11 městech ČR, zde najdete jejich rozpis. Na stránce 30let.adra.cz si také můžete přečíst články o historii a milnících naší organizace či rozhovory s osobnostmi spojenými s organizací ADRA.

Všem, kdo jste se nemohli akce zúčastnit osobně, je k dispozici záznam hlavního programu, na který se můžete podívat níže. Děkujeme, že jste tu s námi pro druhé již třicet let.