I když se už ze všech stran hlásí o slovo podzim, v ADRA stále ještě s úsměvem vzpomínáme na všechny letošní prázdninové akce. Za zmínku stojí například i výlet do Olšan, na který v půlce srpna vyrazili zaměstnanci SMC Vyškov spolu se zdravotně hendikepovanými klienty Habrovanského zámku. Byl to den plný radosti a dobré nálady, obě strany si společně strávený čas užily na maximum. Znovu se ukázalo, že i tak obyčejná aktivita, jako je procházka v přírodě, může být pro klienty domova vítaným zpestřením a pro dobrovolníky obohacující zkušeností.

Firemní dobrovolnictví se dnes pro stále větší množství firem stává smysluplnou a běžnou formou naplňování jejich společenské odpovědnosti. Na Vyškovsku je sice stále ještě novinkou, už teď se z něj ale stává příjemná tradice. Zaměstnanci SMC se nesetkali se zdravotně postiženými lidmi poprvé, navazovali totiž na červnový Dobroden, kdy pro klienty domova pomohli zorganizovat výpravu do vyškovské ZOO. Habrovanský zámek aktivitu firemních dobrovolníků s nadšením vítá, vzájemné propojení rozdílných světů bývá pokaždé pro obě strany velkým přínosem. 

Klienti Habrovanského zámku a zaměstnanci SMC VyškovVýletníci vyrazili naprocházku do Olšan

– Kristýna Ester Gillíková