V roce 2016 jsme vyslali 52 ochotných dobrovolníků, kteří neváhali věnovat osamělým seniorům v brněnských domovech celkem 808,5 hodin svého času, a to během 588 návštěv. Ekonomická hodnota jejich dobrovolnické činnosti byla 123 528 Kč (podle metodiky Českého statistického úřadu). Celková hodnota našich dobrovolníků pro klienty domovů pro seniory je však nevyčíslitelná.

Nejvíce dobrovolníků jsme vyslali do domova na Mikuláškově náměstí (31), následovaly domovy Vychodilova (10), Foltýnova (7) a Pomocné ruce (4). Dobrovolníci absolvovali některé z 8 školení pro zájemce o dobrovolnictví, a v průběhu své činnosti absolvovali některé z 8 supervizí. Uzavřeli jsme spolupráci s 5 dalšími přijímajícími organizacemi, počet zařízení, kam vysíláme naše dobrovolníky, tak stoupl na 4 v Brně a ve Vyškově.

Přes všechny čísla a statistické údaje je pro nás nadále klíčový individuální přístup, kdy je důležitý jak každý dobrovolník, tak především každý klient.

Děkujeme, že jste s námi a těšíme se i na nové zájemce o dobrovolnictví!

Vaše Dobrovolnické centrum ADRA Brno