Co si představíte, když se řekne ADRA? Většina lidí říká: “Povodně.” Někteří si nás spojí se zahraničními projekty a mimořádnými událostmi. Ale málo kdo odpoví: “Dobrovolnictví.”

ADRA přitom v České republice vysílá více než 2 100 dobrovolníků do zdravotně – sociálních zařízení.  Moc si jejich služby a hodin, které věnují potřebným, vážíme. Loni to bylo téměř 64 000 hodin, které darovali osamělým seniorům a zdravotně postiženým osobám.

Jsme jedineční v tom, že klademe důraz na dlouhodobý vztah dobrovolník – klient. Dvojice se setkává většinou 1 x týdně. Naši dobrovolníci jsou vzděláváni po odborné i lidské stránce na školeních a supervizích. Přináší radost, úsměv, navrací pocit důležitosti, lidského bytí, navrací mnohdy pocit smysluplnosti života. A to stojí za to!

Rádi bychom v naší zemi rozšířili povědomí o “adřích” dobrovolnících a o tom, jak nádhernou práci dělají. Připravujeme proto výstavu černobílých velkoformátových fotografií nafocených přímo při dobrovolnických návštěvách u klientů. Výstava bude beze slov mluvit o vztazích, o náplni dobrovolnické návštěvy, o typech dobrovolnických programů.

Focení probíhalo první týden v červenci s fotografem Danielem Kašparem. Daniel nebyl jenom za objektivem svého foťáku, ale s lidmi si povídal a  byl aktivním strůjcem atmosféry, jak se můžete přesvědčit na fotografiích.

Během podzimu 2018 a poté v roce 2019 bude výstava ke shlédnutí v mnoha městech ve výstavních síních, v Domovech pro seniory, v nákupních střediscích a dalších prostorách.  Výstavu bude možné realizovat díky štědrému daru brněnské společnosti Českomoravské nemovitostní a.s., za který jsme moc vděčni. Díky vám!

Samotná realizace výstavy bude svědčit i o tom, jak různorodá může pomoc být – od darování svého času jako dobrovolník, přes darování svého talentu jako fotograf, po darování financí jako dárce.

Těším se, že z fotek bude krása pomoci nejen vidět, ale také cítit.

 

                                                                         za ADRA Brno Renáta Chlebková