Jsme moc rádi, že řádky, které teď čtete, nejsou jen pohádkou. 

Jsou realitou, za kterou jsme vděčni a která je inspirací pro další partnerské počiny. 
 
Brněnská firma NXP Semiconductors Czech Republic s.r.o., se koncem roku 2017 rozhodla, že do svého firemního života zahrne neziskový sektor. 
Po pečlivém zvážení byly vybrány tři neziskové společnosti. Jsme vděčni, že jsme jednou z nich. 
 
Co jsme za 4 měsíce společně prožili? 
Byli jsme obdarováni darem v hodnotě 10 000 Kč.
K dárcovství byli inspirování 3 individuální dárci.
Zaměstnanci s rodinami vytvořili nádherná vánoční přání, která putovala do rukou seniorů a udělala velkou radost.
V lednu jsme Dobrovolnické centrum ADRA Brno představili zaměstnancům a jejich účast byla téměř 100%.
Zaměstnanecká sbírka trvala 3 měsíce a dosáhla částky 3 636 Kč.
 
Celkově tedy NXP darovala DC ADRA Brno 16 636 Kč na rozvoj a podporu dobrovolnictví zde v Brně. A to ještě není vše! Nyní připravujeme společný počin v rámci firemního dobrovolnictví – výlet se seniory na jejich oblíbené místo uskutečníme do prázdnin. 
Všem zaměstnancům firmy NXP moc děkujeme za jejich skutky a srdce připravená pomoci!