Koncem listopadu udělila nadace Tři brány šesti mladým lidem Cenu Jana Hona. Vyznamenání v obřadní síni vyškovské radnice obdržela i naše dobrovolnice Pavlína Sotolářová. Studentka oboru zdravotnický asistent byla jedním z prvních dobrovolníků vyškovské pobočky ADRA, kteří začali pravidelně navštěvovat klienty domova pro seniory.

Cena Jana Hona je každoročně udělována lidem mezi 15 a 25 lety za osobní statečnost nebo obětavost, za úspěchy ve studiu, v mimoškolní či zájmové činnosti, umění, vědě nebo řemesle. Letos ji organizátoři předali už po čtrnácté.

Pavlíně srdečně gratulujeme, moc si její práce vážíme! Děkujeme také nadaci Tři brány, která nás finančně podporuje.