Dobrovolnické centrum ADRA Brno dlouhodobě usiluje o propojování dvou světů v našem městě. Těch, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci a uvítali by pomoc druhých a těch, kdo mohou a chtějí poskytnout své zdroje na pomoc potřebným.

Abychom mohli pomáhat účelně a v dostatečné kvalitě, potřebujeme jak ochotné dobrovolníky, tak dostatečné finanční zdroje. V případě firmy Lunaria, spol. s r.o. se nám tyto dvě oblasti spojily dohromady. Tato brněnská firma totiž dlouhodobě podporuje Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo a již před časem projevila zájem i o aktivity nově založeného Dobrovolnického centra ADRA Brno.

V průběhu dubna nás oslovil její jednatel Jaroslav Šalamoun, zda bychom měli zájem podívat se k nim do firmy, kde bychom spolu s několika našimi dobrovolníky uskutečnili 19. června besedu se zaměstnanci, s tím, že bychom mohli někoho ze zaměstnanců také inspirovat k této záslužné činnosti. Rádi jsme této nabídky využili a kromě dvou dobrovolnic, Denisy a Markéty, se s námi na tuto návštěvu vydal i vzácný host, paní Eliška, klientka domova pro seniory, za kterou již od loňského února dochází dobrovolnice Denisa.

Za tu dobu se z nich stala téměř legendární dvojka, zejména díky jejich občasným výletům do nedalekého obchodního centra za nákupy, posezením u kávy a obdobnými činnostmi, které jsou pro klienty domovů pro seniory často již nedosažitelné. Paní Eliška se tak mohla s přítomnými podělit o radost, kterou má z návštěv, jak se obě dámy shodnou, přítelkyně Denisy.

Největší překvapení nás však čekalo v závěru, kdy jsme z rukou jednatele společnosti pana Šalamouna obdrželi dárkový certifikát na 75 000 Kč pro jihomoravská dobrovolnická centra, který byl osobně podepsaný zaměstnanci společnosti. Tento dar nás tak těší dvojnásobně, jednak díky tomu, že nám umožní pokračovat v naší práci, ale zároveň to jsou právě podpisy zaměstnanců, které nám připomínají, že naše práce spojuje a navzájem propojuje konkrétní lidi. Lidi, jakou jsou naše dobrovolnice Markéta a Denisa, ale i zaměstnanci a vedení společnosti Lunaria, s lidmi, jako je paní Eliška.

Jak také řekly obě naše dobrovolnice, dobrovolnictví neobohacuje jen klienty domovů pro seniory, ale zároveň dobrovolníky samotné, což je to krásné na naší práci. Děkujeme firmě Lunaria za příjemně strávené dopoledne, za finanční i morální podporu a děkujeme také našim dobrovolníkům za skvělou práci, která má smysl.

Více informací o možnostech zapojení firem do naší práce