Situace posledních dnů a týdnů má dopad i na naši dobrovolnickou činnost. Není to příjemné pro nás, pro naše dobrovolníky, ale především ani pro klienty domovů, se kterými spolupracujeme. Už po uvolnění jarních opatření nám pracovníci některých zařízení vyprávěli o zhoršení stavu klientů vlivem nejistoty, strachu či nedostatku podnětů. Epidemiologická situace bohužel nasvědčuje tomu, že seniory po náročném jaru čeká neméně komplikovaný podzim.
Zákaz návštěv se v Brně aktuálně týká všech domovů pro seniory s výjimkou Pomocných rukou ve Dvorskách, Ruky pro život a Agapa. Ve Vyškově mohou dobrovolníci do venkovních prostor doprovodit klienty Habrovanského zámku a Chráněného bydlení. Naši dobrovolníci jsou ale pro klienty i teď důležití a potřební, jen forma komunikace bude jiná. Zatím je povzbuzujeme v psaní pohledů, dopisů, telefonování a hledáme i další možnosti.
Jsme tu s vámi pro druhé. V každém čase.
– Renáta Chlebková