Dva a půl měsíce jsme v Brně a Vyškově koordinovali pomoc v mimořádné situaci způsobené pandemií COVID-19. Bylo to velice rychlé období, v jehož průběhu se dynamicky měnily potřeby osob, které se na nás obracely.

První dny jsme zajišťovali ochranné pomůcky pro naše dobrovolníky a vytvářeli seznam dlouhodobých i nových dobrovolníků, kteří měli chuť a odvahu být pomocí. Učili jsme je, jak pomáhat bezpečně, bezkontaktně, a přitom laskavě. Zpočátku jsme naplňovali poptávku po rouškách a dobrovolníci pomáhali s roznosem informačních letáků u nákupních center v Brně, Vyškově či Kyjově. Postupně také přibývalo osob, které potřebovaly nakoupit, donést oběd či léky nebo doprovodit k lékaři. V druhé polovině nouzového stavu senioři začali pociťovat samotu a izolaci a s vděčností vítali možnost telefonického kontaktu s našimi dobrovolníky. Pomoc přicházela tam, kde byla potřeba.

To vše se mohlo uskutečnit díky obrovskému nasazení pětičlenného týmu ADRA Brno a Vyškov, neskutečné ochotě dobrovolníků při veškeré pomoci i výjimečné štědrosti dárců a podporovatelů. Vše spojovala Lidskost s velkým L.

Děkujeme!