Dárky mohou mít různé podoby a formy. Domov pro seniory Foltýnova v naší čtvrti dostal dárek v podobě odpoledního programu. Akce s názvem „Aby nám spolu bylo dobře“ se uskutečnila ve středu 7. 3. Plný sál seniorů se mohl u drobného pohoštění zaposlouchat do živého folkově-jazzového vystoupení skupiny Člupy. Ve druhé polovině koncertu zazněly tóny lidových písní, které si s chutí zanotovali také senioři. Celou akci hradila bystrcká společnost DC Concept, která vyvíjí informační systém QI. „Chtěli jsme tímto počinem poukázat, že sousedské vztahy je dobré rozvíjet a pečovat o ně,” dodává Vladimíra Krejsová z QI týmu. „V naší zemi je spíše vzácné, že firma vnímá svoji společenskou zodpovědnost vůči svému nejbližšímu okolí. Tým kolem QI ale patří mezi ty, kteří mohou v této oblasti inspirovat,” říká Renáta Chlebková z Dobrovolnického centra ADRA Brno, které akci organizačně zaštítilo a zároveň vysílá dobrovolníky nejen do Domova pro seniory Foltýnova, ale i do dalších zdravotně-sociálních zařízení v Brně.