Když jsme před dvěma lety zahajovali historicky první nábor dobrovolníků pro programy v Brně, měli jsme u toho řadu různých pocitů, těšili jsme se, ale zároveň jsme také netrpělivě očekávali, jaký bude zájem dobrovolníků. Zatímco na konci roku 2015 se jich zapojilo 15, v roce 2016 jich bylo již 52 a letos předpokládáme mírný nárůst oproti tomuto číslu.

Máme velikou radost, že v našem městě skutečně je zájem o tento typ pomoci potřebným. Stále platí, že zájem o dobrovolníky je mnohem větší, než jaké máme možnosti. Proto se i teď obracíme na každého, kdo přemýšlejí o tom, věnovat určitý čas potřebným, a v dalších řádcích se pokusíme představit, o čem naše dobrovolnictví je a proč se do něj zapojit.

O čem je ADRA dobrovolnictví?

Velká řada zařízení sociální péče ušla za poslední roky a desetiletí obrovský krok kupředu v oblasti péče o své klienty, je o ně postaráno po materiální stránce, mají co jíst, kde bydlet, dostatek lékařské péče a často i nějaký ten kulturní program. Naše praxe z Brna i z ostatních měst nám však ukazuje, že toto na naplnění všech základních potřeb člověka nestačí.

Stále a znovu se setkáváme s lidmi, kteří mají hlubokou vnitřní potřebu přirozeného lidského kontaktu, aby jim někdo naslouchal, povídal si s nimi, věnoval jim svůj čas i svoji pozornost. Přes veškerou snahu personálu není v jeho silách tuto potřebu klientů naplnit, proto do těchto organizací (po celé republice jich máme okolo 150) vysíláme naše dobrovolníky.

Náplní dobrovolnických návštěv je nejčastěji povídání, naslouchání, čtení, hraní her, vycházky, apod., vždy za respektování zásady, že hlavní je spokojenost klienta, činnost by ale neměla být nepříjemná ani dobrovolníkovi, a v ideálním případě by mělo jít o něco, co bude příjemně stráveným časem pro oba.

Jak dobrovolnictví probíhá?

Vše začíná prvním kontaktem zájemce o dobrovolnictví s jedním z našich koordinátorů (viz kontakty), poté následuje krátké úvodní neformální setkání zájemce s koordinátorem, poté přichází na řadu školení pro zájemce o dobrovolnictví a závěrečnou fází vstupního procesu je pohovor ve vybrané přijímající organizaci (domově pro seniory, chráněném bydlení, atd.). V případě všestranné spokojenosti (ADRA, přijímající organizace i dobrovolník) dochází k podpisu dobrovolnické smlouvy a ze zájemce se stává dobrovolník 🙂

Následuje první návštěva u klienta/ klientů, na které je v prvních chvílích přítomen i zástupce přijímající organizace a náš koordinátor. Ti po chvíli odcházejí, ale nový příběh tím teprve začíná. Dobrovolník dochází do zařízení zpravidla jednou za týden nebo za čtrnáct dní, na hodinu či na dvě. Důvodem k tomu je, že pravidelnost návštěv je výrazným faktorem přínosnosti dobrovolnického programu, než jen občasné návštěvy např. jednou za měsíc či dva. Dobrovolník samozřejmě do zařízení nedochází v případě dovolené, nemoci a jiných mimořádných okolností.

Jaký má dobrovolnictví smysl?

Říká se, že svět je pro nás tak velký, jaké máme možnosti. Možnosti klientů našich přijímajících organizací jsou sice do značné míry omezené jejich zdravotních stavem či životní situací, často ale také touží po plnohodnotném životu, po lidském kontaktu, po pozornosti, aby jim někdo naslouchal, měl je rád a bral je takové, jací jsou. Slovy pracovníků našich přijímacích organizací přináší dobrovolníci určitý „svěží vítr z venčí,“ narušení stereotypu, nové impulzy, propojení klientů se světem „tam venku“ a představují významný prvek jak zvýšit kvalitu života klientů.

Jinými slovy, i hodina týdně může vzbudit úsměv na tváři, dodat pokoj do srdce a vlastně i změnit život, a tak klientovi, tak i dobrovolníkovi.

Máte-li zájem se k nám přidat, nebo máte-li zájem o více informací, budeme rádi, když nás kontaktujete:

Těšíme se na nové zájemce a děkujeme všem našim současným i minulým dobrovolníkům!

Vaše Dobrovolnické centrum ADRA Brno