Naši dobrovolníci přicházejí, protože chtějí pomáhat potřebným a provázet je nelehkými životními situacemi. Máme proto velkou radost, že jsme na začátku tohoto roku mohli podepsat smlouvu s brněnskou neziskovou organizací Agapo, o.p.s., která podporuje pracovní uplatnění lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Naši dobrovolníci působí v rámci projektu „Kámoš“.

„Kámoš“ zpříjemňuje volný čas a umožňuje klientovi podnikat věci, do kterých by se sám nepustil nebo pro ně nemá společníka. Důležitá je rovnováha – dobrovolník i klient aktivity navrhují a schvalují společně tak, aby byly příjemné pro oba dva.

Dnes už v Agapu působí dva z našich dobrovolníků. S klienty si povídají, pomáhají jim rozšiřovat obzory, vystupovat ze sociálních bublin a být plnohodnotnou součástí společnosti. Svým osobním zájmem tak zvyšují jejich šanci na uplatnění na trhu práce a jsou jim nablízku při řešení běžných starostí a problémů.

– Kristýna Ester Gillíková