Máme za sebou čtvrtý Adří Dobroden! Uskutečnil se 12. 9. 2018 a spojil dohromady seniory z DpS Mikuláškovo náměstí a firmu IReSoft. Dvanáct iresoftích dobrovolníků přišlo vybaveno nejen novými tričky (#dobroden), ale i vlídností, otevřeností, laskavostí a ochotou pomoci. Společně jsme autobusem vyrazili do Bošovic do Papouščí ZOO.
Každý dobrovolník byl doprovodem (i DOBROvodem) jednoho seniora na invalidním vozíčku. Společně jsme si prohlédli voliéry s asi 200 druhy papoušků a obdivovali krásu jejich barev, jak jsou velicí či naopak jak jsou maličcí, a rozhodně nepřeslechli sílu jejich společného „povídání“. K obědu nám Domov sbalil každému řízek, a pak jsme si dali „něco dobrého“ v místní kavárničce: kávičku, zmrzlinku nebo nějaké jiné potěšení. Společný čas strávily skupinky či dvojice povídáním a sdílením svých životních příběhů. 

Od seniorů jsme mockrát slyšeli: „Děkujeme, bylo to moc krásné”, a někteří se loučili se slzami v očích. Zaměstnanci IReSoftu byli rádi za zkušenost, která jim lépe pomohla pochopit život klientů domovů pro seniory, a těšilo je, že svou účastí a přístupem způsobili radost. Všem nám to pomohlo vnímat stáří, které se dotýká každého z nás, zcela jinak – s pochopením a úctou a respektem. 
Jsme vděčni za Dobroden, který propojuje – ať už firmy s neziskovým sektorem nebo generace nebo životní příběhy…a těšíme se na další.