I pro nás byl rok 2020 jiný, plný výzev a nových podnětů. Kvůli omezením naši dobrovolníci nemohli navštěvovat domovy tak často, jak bychom si přáli, a tak jsme hledali nové způsoby pomoci. Na jaře jsme dva a půl měsíce koordinovali donášku nákupů izolovaným seniorům po celém Brně, během podzimu jsme začali posílat dobrovolníky k osamělým lidem přímo do domácností.

Jsme ale rádi, že navzdory okolnostem se nám na mnoha místech podařilo alespoň po část roku dobrovolnické návštěvy v sociálních zařízeních udržet. Naši dobrovolníci tak mohli svou přítomností opakovaně potěšit 400 seniorů, se kterými strávili 1 346 hodin naplněných blízkostí a upřímným zájmem. Po uzavření domovů byli mnozí se svými klienty v kontaktu alespoň telefonicky.

Radost máme také z návštěv, které se na jaře povedlo uskutečnit v rámci nového projektu Setkavárna ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou Evangelické akademie v Brně. Doufáme, že i na tato vzácná setkání budeme moct brzy znovu navázat.

Děkujeme, že jste v tom všem byli s námi. Těšíme se na vše nové, co rok 2021 přinese.

– Kristýna Ester Urbanová