Moc dobře víme, že ani ta nejpodrobnější statistika nedokáže vyjádřit množství lásky, blízkosti a zájmu, které v Brně rozdávají naši dobrovolníci, i tak se ale prostřednictvím čísel s vděčností ohlížíme za uplyulým rokem.

V roce 2019 jsme měli možnost spolupracovat se 119 dlouhodobými dobrovolníky, což je téměř o čtvrtinu více než v předchozím období. Dobrovolníci pravidelně navštěvovali klienty domovů pro seniory a zdravotně hendikepované, obyvatele chráněného bydlení, pacienty v nemocnici a klienty s poruchou autistického spektra v několika různých zařízeních v Brně i na Vyškovsku. Celkem vykonali 1515 návštěv a šířením dobré nálady strávili nepředstavitelných 2309 hodin.

Speciální snahu jsme v rámci projektu Senioři seniorům věnovali také vyhledávání nových dobrovolníků ve vyšším věku. Máme proto radost, že se skupinka našich dobrovolníků nad šedesát let loni rozrostla z devíti na sedmnáct členů.


Děkujeme, že jste tu i v roce 2019 byli s námi pro druhé, a do nového roku vám přejeme nespočet vzácných a vzájemně obohacujících momentů.

– Kristýna Ester Gillíková