Víte, na co přispíváte!
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

eDonation
Main banner

Víte, na co přispíváte!

  • eDonation představuje rychlý a bezpečný způsob, jak pomoci lidem, kteří to potřebují. Několika kliknutími tak můžete ovlivnit životy lidí na druhé straně zeměkoule.
  • S námi přispíváte na konkrétní projekt. O tom, kam poputují Vaše peníze, rozhodujete Vy. Sami rozhodujete o formě pomoci skrze výběr jednotlivých darů. My nabídku pouze pravidelně aktualizujeme podle potřeb jednotlivých projektů.

Bangladéš » Podpora vzdělávání dětí ve slumovém centru Čalantika


Vzdělávací centrum Čalantika se pro mnohé děti ze stejnojmeného chudinského slumu v hlavním bangladéšském městě Dháka, stalo symbolem naděje. Školné je v Bangladéši velmi drahé a tak na něj nedosáhnou zdaleka všechny rodiny, které pro své děti hledají lepší bu...
 

Bangladéš » Podpora dětí a jejich rodin zapojených do programu BanglaKids


Již od roku 1999 působí ADRA v Bangladéši, kde poskytuje vzdělání dětem z chudých rodin a zlepšuje jejich životní podmínky. Za tuto dobu se podařilo zajistit vzdělání více než 6500 dětem. Zároveň je lékařská a potravinová pomoc zajišťována i jejich rodinám. Dl...
 

Česká republika » Podpora dobrovolnických center


Cílem práce dobrovolnických center je poskytnout smysluplnou činnost občanům všech věkových kategorií a zároveň vyhledávat ty, kteří pomoc potřebují. Dobrovolnická centra chtějí nejenom pomáhat, ale i motivovat lidi k tomu, aby se dobrovolnictví stalo přirozen...
 

Etiopie » Obnova studen v regionu Somali


Etiopie patří ke státům, které jsou nejnáchylnější k vypuknutí humanitárních katastrof. Po celý rok 2017 nebyly dešťové srážky dostatečné. Komunity žijící v regionu Somali očekávají, že budou čelit dalším katastrofickým suchům a jejich dopadům i nadále. Místní...
 

Keňa » Zdravotní středisko Itibo


Keňa je zemí obrovských ekonomických i sociálních rozdílů. Přes rychlý ekonomický růst patří mezi 30 nejchudších zemí světa a více jak polovina Keňanů žije pod hranicí chudoby. Lidé jsou zde odkázáni na nedostatečnou nebo zcela chybějící zdravotní péči. Mnoho ...
 

Libanon » Přístup k vodě a sanitaci pro syrské uprchlíky v údolí Biká


Libanon, který sousedí se Sýrií se stal cílem mnoha uprchlíků, kteří utíkají před válečným konfliktem a chtějí zůstat blízko své domovině. Od začátku války přišlo do Libanonu přes 1,5 milionu lidí, což je v poměru k počtu obyvatel vůbec nejvíce na světě – 27 u...
 

Ukrajina » Podpora základní školy v Mukačevu


Na prozápadní Mukačevo, město na Zakarpatské Ukrajině, začíná v plné míře doléhat krize. Skoro třicet procent obyvatel má vážné problémy s alkoholem. Zpřetrhané sociální vazby, skrytá agresivita a odcizení – toto jsou na první pohled neviditelné problémy, kter...