eDonation
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

eDonation
Main banner

Dary

 

"Valentýn, který má smysl"

Teplé obědy pro bangladéšského školáka na měsíc

Nakrmte školáky v centru Čalantika! Pro děti z bangladéšského slumu je jídlo ve škole hlavním výživným jídlem.

Cena 200 CZK Daruj

Povinné pojištění pro dobrovolníky

Zajistěte povinné pojištění 3 dobrovolníkům na rok. Svou péčí přinášejí novou radost ze života seniorům, nemocným dětem a dalším.

Cena 220 CZK Daruj

Antibiotika do Keni

Podané antibiotikum zabrání trvalým následkům nemoci. Podejte antibiotika, zachraňte zdraví.

Cena 400 CZK Daruj

Výživný oběd pro školáka v Zakarpatí na měsíc

Dopřejte nejchudším dětem v Zakarpatí teplý oběd ve škole. Správná výživa je zásadní pro vývin dítěte.

Cena 500 CZK Daruj

Měsíční cestovné pro dobrovolníky

Nemůžete dobrovolničit sami? Proplaťte cestu dobrovolníka za pomocí a umožněte mu pomáhat i v odlehlých lokalitách.

Cena 500 CZK Daruj

Zdraví pro Keňany

Léčení velmi závažných onemocnění dětí a dospělých na jednotce intenzivní péče v Itibu.

Cena 1500 CZK Daruj
 

"Podpora vzdělávání dětí ve slumovém centru Čalantika"

Naplň tašku školákovi

Učebnice, pravítka, tužky, pastelky..naplň tašku bangladéšských školáků a pomoz jim třeba s domácím úkolem.

Cena 300 CZK Daruj

Uniforma pro školáka

Uniformy jsou v Bangladéši povinné. Přispějte na ni nejchudším dětem, aby mohly chodit do školy.

Cena 500 CZK Daruj

Pošli maminku na školení

Pomáháme nejen dětem, ale i jejich maminkám. Naučíme je šít, vařit či základy finanční gramotnosti a rekvalifikujeme je.

Cena 1430 CZK Daruj
 

"Podpora dětí a jejich rodin zapojených do programu BanglaKids"

20 obědů dětem

Pestrá strava, základ zdraví! Kvalitní jídlo zajistí malým školákům nejen dobré zdraví, ale i lepší výsledky ve škole. 

Cena 210 CZK Daruj

Obleč a obuj sirotka

Šaty dělaj člověka, to je pravda odvěká! Ale sirotkům je už rodiče nekoupí. Kupte mu je Vy. Boty a oblečení na rok.

Cena 525 CZK Daruj

Koza pro školu

Koza poskytne žákům zdravé mléko. Kůzlata jsou pak zdrojem příjmu nebo základem nového chovu.

Cena 1400 CZK Daruj
 

"Podpora dobrovolnických center"

Proškolení jednoho dobrovolníka

Dobrovolník musí mít hlavně dobrou vůli pomáhat. Ty naše ale i školíme, aby neztráceli hlavu v nečekaných situacích.

Cena 260 CZK Daruj
 

"Zdravotní středisko Itibo"

Léčebná procedura v Keni

Zajistěte podvyživeným dětem krátkodobé podávání infuzní léčby při hydrataci organismu.

Cena 150 CZK Daruj
 

Můžete podpořit také tyto projekty: Podpora vzdělávání dětí ve slumovém centru Čalantika Podpora dětí a jejich rodin zapojených do programu BanglaKids Podpora dobrovolnických center Zdravotní středisko Itibo