Pomáhejte s námi
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Ostrava
Main banner

Dobrovolnictví > Ostrava > Pomáhejte s námi

Informace z centra:

POHOVORY PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ SE KONAJÍ:

KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI

 13 - 17 HODIN

 info: 605 784 584


Dobrovolnické centrum

ADRA Ostrava

Jiráskovo náměstí 1439/4 

Ostrava, 702 00

E-mail: dcostrava@adra.cz

 

808777808/0300, v.s. 260

Darovat online

Děkujeme za podporu!

Celkový počet návštěvníků:

 

Pomáhejte s námi

Osobní pomoc

Dobrovolník je člověk, který je ochoten darovat lidem, kteří potřebují pomoc, kus sebe a svého času, aniž by očekával jakoukoli odměnu. Nepřichází do zařízení, aby nahradil péči personálu, ale aby strávil čas s konkrétním člověkem, aby mu byl společníkem, oporou. Většinou dobrovolník do zařízení dochází 1x týdně na dvě hodiny. Nebráníme se však i jinému časovému rozmezí, na kterém se obě strany dohodnou. Dobrovolníkem může být každý občan ČR starší 15 let.

Chcete se stát dobrovolníkem? Vyberte si z dobrovolnických programů, které naleznete v kategorii „dobrovolnické programy“.

Pokud nemáte dostatek času, a přesto byste rádi pomohli, můžete své schopnosti a zkušenosti nabídnout při organizování či spolupráci na jednorázových programech nebo občasnou pomocí v kanceláři dobrovolnického centra.

Bližší informace:

Helena Mrázková: 605 784 584, helena.mrazkova@adra.cz

 

Finanční pomoc

Prostředky zaslané na účet 808777808/0300 (v. s. 260) nám pomohou rozvíjet dobrovolnictví v našem kraji. Přispět můžete i na základě individuální darovací smlouvy, která Vám umožní snížit si základ daně z příjmu. V případě, že se rozhodnete pro tuto formu pomoci, prosím kontaktujte nás.

Bližší informace:

Dagmar Hoferková: 737 913 114, dcostrava@adra.cz

 

Pomoc v Charitativním obchodě a sociálním šatníku

Uvítáme jakoukoli (dlouhodobou či krátkodobou) pomoc při třízení, oceňování, prodeji a výdeji šatstva, případně při svozu (vlastním autem) darovaných věcí od dárců či ze skladu na prodejny. Více informací zde.

 

Přispějte na projekt zakoupením:

Návštěva ZOO – dítě z pěstounské rodiny + dobrovolník

Děti žijící v pěstounských rodinách mají často za sebou složitá období ve vlastní rodině či v ústavním zařízení. Jsou emočně a vztahově nevyzrálé, obtížně si hledají místo v kolektivu, mají málo kamarádů. Z raného dětství jim chybí mnoho „obyčejných“ zážitků.

Blízkými kamarády se těmto dětem stávají dobrovolníci, kteří s nimi tráví volný čas smysluplně a jsou zde jen pro ně. Jednou z oblíbených aktivit dítěte s dobrovolníkem je návštěva ZOO. Pro některé z těchto dětí se může jednat o vůbec první takovouto zkušenost. Radost v dětských očích při návštěvě jednotlivých pavilonů je odměnou nejen pro dobrovolníka.

DARUJTE JIM NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK!

Cena 190 CZK
Počet kusů  

Proškolení 1 dobrovolníka

Aby byl dobrovolník opravdu dobrým dobrovolníkem, krom srdce na dlani a chuti pomáhat, musí být řádně vyškolen a vybaven potřebnými vědomostmi a informacemi. Každý nový dobrovolník prochází půldenním odborným školením, na kterém se dozví vše o svých právech a povinnostech, o náplni dobrovolnické činnosti dle zákona. Součástí školení jsou také informace o klientech a uživatelích, za kterými bude dobrovolník docházet, dále školení v oblasti bezpečnosti práce, dle potřeby také názorná ukázka manipulace s invalidním vozíkem. Toto školení je sice pro dobrovolníky zdarma, náklady však hradí dobrovolnické centrum.

Cena 260 CZK
Počet kusů  

Návštěva divadla – senior + dobrovolník

Pro seniory, ke kterým naši dobrovolníci dochází, je návštěva divadla často již něco nedosažitelného, něco, na co už si sami netroufají a zároveň po takovém zážitku touží. Mnozí z nich navštěvovali divadlo pravidelně a kulturní život pro ně ustal ve chvíli, kdy se stali méně samostatnými. Díky Vaší pomoci mohou tito lidé prožít krásný kulturní večer, který by bez ní už nejspíše zažít nemohli.

Cena 600 CZK
Počet kusů