Dobrovolnický program
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Liberec
Main banner

Dobrovolnictví > Liberec > Dobrovolnický program

Informace z centra:

Číslo sbírkového účtu DC ADRA Liberec je 808 777 808 / 0300, VS 870

Partneři:

Dobrovolnický program

Kdo je to dobrovolník?

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii a nebo vědomosti a dovednosti druhému člověku anebo lidem.

Dobrovolník je odborně proškolen, je bezúhonný. Koordinátor vždy pečlivě vybírá daného dobrovolníka k jednotlivým seniorům. Vytváří tak dvojice dobrovolník – senior, které by si měly co nejvíce rozumět. Dobrovolníci v Charitativním obchůdku si volí práci sami podle jejich schopností a očekávání.

Co čeká dobrovolníky?

- krásné, smysluplně strávené chvíle
- vstupní školení, výběrový pohovor
- supervizní setkání s dalšími dobrovolníky

Dobrovolník v domácnostech

- je starší 18 let
- zahání samotu a přináší nové podněty seniorům
- tráví se seniorem 1-2 hodiny týdně
- se seniorem si povídá, naslouchá mu, čte mu, luští křížovky, hrají hry či jdou na
procházku

Dobrovolníci nenahrazují sociální služby
(neprovádějí hygienu, nepodávají stravu, nenakupují…)

Dobrovolník v Charitativním obchůdku

- pomáhá s tříděním a oceňováním darovaných věcí
- aranžuje zboží, zdobí prodejnu, pomáhá s výběrem zboží
- obsluhuje zákazníky

Jednorázový dobrovolník

- je starší 15 let
- pomáhá při konkrétní akci
- vyrábí rukodělné předměty pro účely Dobrovolnického centra
- pomáhá s grafikou, s FB
- pomáhá s řemeslnými pracemi
- pomáhá s focením, kamerováním

Dobrovolník ve Studentském dobrovolnickém klubu

- je starší 15 let
- patří do skupiny mladých lidí, kteří společně připravují a realizují programy pro děti,
pro osoby se zdravotním postižením, pro seniory

 

Pokud se o dobrovolnictví chceš dozvědět více, kontaktuj koordinátorku dobrovolnických programů Milenu Čančíkovou, e-mail: milena.cancikova@adra.cz, mobil: 737 441 159.