Programy v Karviné
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Dobrovolnické
centrum

Havířov
Main banner

Dobrovolnictví > Havířov > Dobrovolnické programy > Programy v Karviné

Informace z centra:

Dobrovolnické centrum ADRA Havířov

Hlavní třída 2/4

736 01 Havířov - Město

 

Hodiny pro veřejnost

(dozvíte se více o dobrovolnictví):

každou středu 10:00 - 16:00

 

Info o dobrovolnictví:

Mobil: +420 732 509 400

E-mail: hana.cadova@adra.cz

 

Info o Charit.obchůdcích:

Mobil: +420 734 350 030

E-mail: dchavirov@adra.cz

 

č. ú. 808777808/0300, VS:850

 

Daruj!

 

Celkový počet návštěvníků: 

 

Programy v Karviné

NOVÝ DOMOV

www.ndkarvina.cz

U Bažantnice 1564/15, Karviná - Nové Město

Dobrovolníci v tomto programu asistují při volnočasových aktivitách, doprovázejí uživatele na vycházkách, k lékařům, předčítají, povídají si. Přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí do zařízení nové nápady, nadšení, zkušenosti, nabízejí klientům neformální vztah a  umožňují jim tak kontakt s přirozeným sociálním prostředím.


 

NEMOCNICE KARVINÁ - RÁJ

http://nspka.cz/cs/

Vydmuchov 399/5, Karviná - Ráj

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Dobrovolníci zde docházejí na oddělení LDN a tzv. sociální lůžka. Ty jsou určeny pro dospělé osoby, které nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby.

Oddělení sociálních služeb se nachází v prostorech areálu nemocnice Karviná-Ráj (v bývalých prostorech oddělení TRN). Pro ubytování je připraveno 30 lůžek (dvoulůžkové a třílůžkové pokoje). Klient si může pokoj dovybavit vlastními předměty, jako je televize, rádio, obrázky, apod., nelze jej však vybavit vlastním nábytkem

Dobrovolník může s klientem trávit čas např. procházkami, pokud jeho zdravotní stav dovolí. Velice časté a oboustranně příjemné je společné povídání, čtení knih, hraní společenských her, ale i zpívání a třeba jen naslouchání, které dlouhodobě ležící pacient velmi ocení.


 

DOMOV BENJAMÍN KARVINÁ

www.benjaminpetrvald.cz

Vydmuchov 1834/10a, Karviná - Fryštát

Toto pobytové zařízení je určeno pro dospělé se zdravotním postižením. Lidé zde žijí ve třech domácnostech, vždy po šesti lidech. Využívají jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, vybavení domácností je blízké běžné domácnosti. Domov poporuje začleňování lidí s postižením do společnosti. Cílem je rozvíjet schopnosti, dovednosti a soběstačnost. Dále podporovat mezilidské vztahy, respektovat každého člověka a přistupovat k němu individuálně.

Dobrovolníci zde mohou klienty doprovázet na kulturní a sportovní akce, na nákupy, na volnočasové aktivity či jít společně na procházku, což klienti vždy rádi vítají. V případě teplého počasí je k dispozici úžasná zahrada, kde je možno také využít gril. Klienti jsou nesmírně rádi za každého dobrovolníka, který by se jim věnoval a strávil s nimi chvíli volného času. Tento program jsme odstarotvali v říjnu 2016 a budeme rádi za všechny, kteří chtějí vyzkoušet něco nového a pomoct lidem s postižením žít jejich běžný život.


 

DOMOV PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, Karviná

www.slezskahumanita.cz

Tyršova 2346/21, Karviná - Mizerov

Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti Karviná se nachází v rekonstruované budově bývalé mateřské školy, ve vilové čtvrti Karviná - Mizerov v centru města. V domově je ubytováno 40 klientů ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Čtyřlůžkové pokoje slouží především imobilním klientům, u kterých je nutné, k zajištění péče o ně, využívat zvedací techniku a ošetřovatelské vozíky.

Domov zajišťuje celoroční pobytovou sociální službu seniorům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují péči, podporu nebo pomoc při zajišťování a naplňování aktivního a důstojného života. Současně je služba poskytována tak, aby zachovala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami.

Dobrovolnický program byl odstartován v březnu 2017. Dobrovolníci ADRA do Domova docházejí zpravidla 1x týdně, pomáhají vyplnit volný čas seniorům, povídají si s nimi, naslouchají.  Někdy společně vyjdou na procházku do blízkého parku s lavičkami. Dobrovolníci mohou také se seniory hrát společenské hry, luštit křížovky, číst jim či jen ta pobýt a potěšit je...


 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., Náhradní rodinná péče - pobočka Karviná

http://www.css-ostrava.cz/sluzba/nahradni-rodinna-pece/

Masarykovo náměstí 24/12, Karviná - Fryštát

Náhradní rodinná péče se věnuje doprovázení, podpoře a pomoci pěstounským rodinám. V náhradních rodinách podporují to, co funguje a podávají pomocnou ruku tam, kde je potřeba něco změnit. Usilují o to, aby byli všichni členové rodiny spokojeni a dobře se jim spolu žilo. Přitom kladou důraz na zájem dítěte.

Dobrovolnický program v této organizaci začal v září 2018. Dobrovolníci, převážně z řad studentů, zde docházejí a pomáhají dětem při doučování, hrají s nimi společenské hry, povídají si, čtou. Plánují společné akce či výlety. 


 

Program "DOBROVOLNÍCI DOMŮ" v Karviné

Pro více informací klikněte na nadpis.


 

Kontaktujte nás:

 

KOORDINÁTORKY DOBROVOLNÍKŮ V KARVINÉ

Žaneta Urbańská

Telefon: 736 673 382

E-mail: zaneta.urbanska@adra.cz 

 

Ing. Jana Žoričová

Telefon: 737 744 991

E-mail: jana.zoricova@adra.cz

 

Schůzky dle domluvy - v Charitativních obchůdcích v Karviné.

 

Město Karviná