Dobrovolníci v domácnostech u osob se zdravotním postižením
ADRA Česká republika

JSME TU S VÁMI PRO DRUHÉ

Dobrovolnické
centrum

Frýdek-Místek
Main banner

Dobrovolnictví > Frýdek-Místek > Dobrovolnické programy > Frýdecko - Místecko > Dobrovolníci v domácnostech u osob se zdravotním postižením

Informace z centra:

POHOVORY PRO ZÁJEMCE O DOBROVOLNICTVÍ SE KONAJÍ:

KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI

14 - 17 HODIN

(NEBO DLE DOMLUVY:

tel: 739 320 717)


Dobrovolnické centrum

ADRA Frýdek-Místek

Radniční 1242

Frýdek - Místek 738 01


Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Praha

č. účtu: 808777808/0300 v. s. 210


Dobrovolníci v domácnostech u osob se zdravotním postižením

Dobrovolnický program "Podpora dětí s autismem a jejich rodin"

Cílem dobrovolnického programu je ulehčit současnou, často tíživou situaci rodin dětí s autismem. Navržený projekt má tři základní roviny. První rovina se zaměřuje na přímou a fyzickou účast dobrovolníka v rodině, ve které se dítě s autismem nachází.

Druhá rovina je cílena na volný čas. V rámci navržených volnočasových aktivit se děti s PAS mohou učit pod vedením lektorů a dobrovolníků celému spektru dovedností. Osvojí si pravidla sociálního, empatického, sportovního chování, týmové hry. Tímto se v širším kontextu rozvíjí samostatnost a tolik potřebné zdravé sebevědomí těchto dětí.

Třetí rovina je cílena na samotné rodiče dětí s autismem, kteří v rámci vytvořené svépomocné rodičovské skupiny budou mít příležitost společně s odborným lektorem (speciálním pedagogem) sdílet a případně řešit mnohdy těžkou rodinnou situaci a obtíže při výchově a vzdělávání. Pro rodiče bude vytvořen bezpečný prostor, kde budou moci sdílet své zkušenosti a pocity z náročné výchovy děti s autismem. 

Hledáme ochotné dobrovolníky do tohoto programu. Proto pokud byste chtěli posílit náš tým, smysluplně trávit čas a tím pomoci rodinám s dětmi s autismem, neváhejte nás kontaktovat.

Pro více informací kontaktujte koordinátora programu  Petra AdamuseTel: +420 739 838 186, e-mail: petr.adamus@adra.cz

Tento dobrovolnický program finančně podporuje Nadační fond AVAST a statutární město Frýdek-Místek.